ÖDP PM Sonuç Bildirisi : AKP'yi Emekçi Halkın Birleşik Gücüyle YENECEĞİZ

2-3 Aralık'ta İzmir'de toplanan ÖDP Parti Meclisi, Sonuç Bildirisi açıklandı. Sonuç bildirisinde, AKP'nin mutlaka emekçi halkın gücüyle yenilmesi gerektiği vurgulandı. Sonuç Bildirisinde siyasal İslamın emperyalizmin operasyonlarıyla ve sağ politikalara yönelerek yenilmesinin mümkün olmadığının altı çizilerek, siyasal İslamcı rejimin Gezi'nin HAYIR'ın izlerinden, halkın birleşik gücüyle yenilmesinin altı çizildi. Bildiri metnini paylaşıyoruz :
2017-12-06

Türkiye’nin Geleceğine Sahip Çıkacağız
Türkiye, siyasal İslamcı iktidar eliyle bir felaket çemberine sokuldu. Buradan çıkış, ne ülkemizi bu karanlığın içine sürükleyen mevcut iktidarın anlayışları çerçevesinde mümkün olabilir, ne de  tepeden inme ve dışarıdan müdahalelere bel bağlayarak gerçekleşebilir. Bunu emekçi halkın birleşik gücüyle başarabiliriz.  Sorumluluğumuz, ülkemizi bu felaket çemberinden kurtaracak iradeyi oluşturarak, Türkiye’nin geleceğine sahip çıkmaktır.

Siyasal İslamcı Rejimi Emekçi Halkın
Demokratik İradesiyle Yeneceğiz

Ülkemizi bu karanlık noktaya ABD güdümünde iktidara gelen AKP taşımıştır. Saray-AKP iktidarına dayanarak bu felaket tablosunun değiştirilmesi mümkün değildir.  ABD-Cemaat-AKP ittifakı ülkemizi 15 Temmuz darbesinden AKP’nin sivil darbesine darbeler sürecine itmiştir. Suriye ateşi ülkemize düşürülmüş etnik ve mezhepsel bir dağılmanın taşları döşenmiştir. Türkiye ittifak halindeki bu güçlerin politikaları ve sonrasındaki çelişkilerinin sonucunda bugünkü felaket noktasına sürüklenmiştir. Ülkemizin aydınlık geleceği için siyasal İslamcı rejim yenilmeli, AKP iktidarına halkın demokratik iradesiyle son verilmelidir.

Siyasal İslamcı Sömürü Düzenine Son Vereceğiz
Bağımsız, Laik, Eşit ve Özgür Bir Ülke Kuracağız

AKP, ülkemizin ilerici birikimini tasfiye etmek amacıyla, bir din devletinin kurumsal temelleri oluşturmuştur. Emperyalizmin memleketimizdeki gizli işgali, askeri üslerin yanı sıra, ekonomik bağımlılık ilişkilerinin kökleşmesi  ve ülke kaynaklarının yabancı şirketlere devriyle derinleştirilmiştir. Emekçi halk büyük bir yoksulluk ve eşitsizlikle yüz yüze bırakılmış, taşeronlaşma ve güvencesizlikle adeta 19.Yüzyılın kölelik düzenine mahkum edilmiştir. Saray-AKP iktidarına karşı mücadele,  iktidar koltuğunda oturanların değişmesinin  ötesinde,  onların temsil ettiği düzenin de yıkılarak Türkiye’nin bağımsızlık, laiklik, eşitlik ve özgürlük temelinde yeniden kurulması mücadelesidir. Böylesi gerçek bir değişim ancak emekçi halkın birleşik ve örgütlü mücadelesinin eseri olabilir. Bunun için birleşelim.

Siyasal İslamcı Sömürü Düzenini Yenme Mücadelesi
Amerikan Emperyalizminin Prangalarından da Kurtulma Mücadelesidir

Saray-AKP iktidarı ülkemizi ABD emperyalizminin desteğiyle bu noktaya getirmiştir. Siyasal İslamcı sömürü düzeni,  aynı zamanda Amerikan emperyalizminin düzenidir. Yeşil Kuşak’tan BOP stratejisine,  siyasal İslamın Amerikan emperyalizmiyle köklü işbirliği içerisinde Türkiye 15 yıllık karanlığa sürüklenmiştir. Bugün siyasal İslamcı rejimi yenme mücadelesi, Amerikan emperyalizmini alt etme, ülkemizi bağımlılık zincirlerinden kurtarma mücadelesinden ayrı ele alınamaz.

Emperyalizmin Güdümünde İktidar Değişimine Dayanarak
Siyasal İslam Yenilemez ! ABD’yi Ülkemizden Kovacağız!

ABD, BOP stratejisi kapsamında, Ortadoğu’da kendi güdümünde siyasal İslamcı bir iktidar kuşağı yaratma projesi çerçevesinde AKP’yi iktidara taşıyarak, rejim değişikliğini destekledi. Siyasal İslamcı iktidar kuşağı projesinin Mısır ve Suriye’de boşa çıkarılmasıyla birlikte, ABD politika stratejisini revize ederken AKP’nin bu değişime uyum sağlayamadığı ölçüde çelişkiler gündeme geldi. AKP iktidarının bu çelişkilerle birlikte, bölgede ABD ve Rusya arasında denge arayışı çerçevesinde, kendine özerk alanlar yaratma çabalarıyla derinleşen gerilim, bugün başka bir noktaya evrilmiştir. ABD, bağımlılık ilişkileri ile zayıf düşürdüğü AKP-Saray rejimi ile çelişkileri üzerinden, Türkiye’nin geleceğine ilişkin yeni tasarımlar çabası içerisine girmiştir. R.Zarrab davası da bunun bir parçasıdır. ABD emperyalizminin operasyon ve hamlelerine dayanarak, Türkiye’de tepeden ve dışarıdan bir değişim ülkemizin ve halkın yararına hiç bir sonuç vermeyecektir. Siyasal İslamcı rejim, ABD güdümündeki bir iktidar tasarımına dayanarak yenilemez. Böylesi bir müdahale, ülkemizde hüküm süren karanlığın bir başka biçimde devam etmesi, Türkiye’nin ABD’ye bağımlılık zincirine yeni bir halkanın eklenmesinden başka bir anlam ifade etmez.

Siyasal İslamı Yenmek Sağ Politikalarla
Ekmeleddin’lerin, Gül’lerin Yoluna Saparak Başarılamaz

AKP-Saray rejimini dize getirmenin yolu,  ABD’den geçmediği gibi, sağ anlayışlara yaslanarak, Ekmeleddin’lerin, Gül’lerin yollarına saparak da gerçekleştirilemez. Türkiye’yi çürüten, ekonomisini dışa bağımlı hale getiren, ABD emperyalizminin ve bölge güçlerinin oyun sahasına dönüştüren, ilerici birikimini tasfiye eden sağ anlayışlarla siyasal İslamı yenmek mümkün değildir. Aksine, bu zihniyet sözde iktidar değişikliği adı altında siyasal İslamın yeni bir döneminin kapısını aralamak anlamına gelecektir. Çözüm,  sol bir anlayışla AKP’yi yenmenin yolunu bulmaktan, emekçi halkın devrimci seçeneğini yaratmaktan geçiyor.

Emperyalizmin ve İşbirlikçilerinin Çelişkileri İçinde Saf Tutarak ya da
Büyük Güçlere Dayanarak Bağımsızlık Mücadelesi Yürütülemez

ABD ve AKP arasında saf tutarak, ne Türkiye’nin demokratik bir geleceğe taşınması, ne de bağımsızlığının kazanılması mümkün değildir. Saray-AKP rejiminin arkasında durularak, ABD’ye karşı mücadele çağrıları da ülkemizde siyasal İslamcı rejimin pekiştirilerek, pratikte din devleti kurulması yönündeki adımlara destek vermekten  başka bir anlam taşımaz. ABD emperyalizmine karşı mücadele, bir zamanlar aynı güçle işbirliği içerisinde, ülkemizi felaketin eşiğine getiren siyasal İslamı, halkımızın örgütlü gücüyle yenme mücadelesinden ayrı ele alınamaz. Ülkemizin emperyalizmin ve büyük güçlerin oyun sahasından çıkarılması, bu güçler arasında saf tutmakla değil,  ancak ülkemizin demokratik birliğini yeniden tesis edecek, laik ve bağımsız temellerde ülkemizi yeniden kuracak bir halk iradesi etrafında başarılabilir.

Yolsuzluk ve Rüşvet Milli Mesele Olamaz
Zarrab Rezaletinin Bedeli Halka Ödettirilemez

ABD’de devam eden R.Zarrab davasındaki rüşvet ve yolsuzluk itirafları vahimdir. ABD’nin ambargosunu delmek bizim nezdimizde suç sayılamaz. ABD’nin İran’a yönelik ambargoları, komşu İran halkını yoksullaştırmaktadır. Ambargo altında yaşayan İran halkıyla dayanışma içinde olmak bizim anlayışımızın en temel gereklerindendir. Ancak, bugün ortaya çıkan durum,  bir ABD ambargosunun tanınmaması meselesinden tamamen farklı, ne İran ne Türkiye halkının çıkarına olan bir hırsızlığa işaret etmektedir. Buradaki işlemler, birilerinin rüşvet ve yolsuzluktan sebeplenmesinin kaynağını oluşturmuştur. Türkiye ekonomisinden sorumlu bir bakanın, 50 milyon Avro  rüşvet aldığı iddialarını, kimse milli bir mesele olarak gösteremez ; “halkımız için doğal gaz aldık” laflarıyla üzerini kapatamaz. Dün vatansever bir iş adamı olarak övdükleri, uğruna ABD’ye nota verdikleri, bugünse hain ilan ettikleri R.Zarrab meczubuyla girilen kirli ilişkilerin bedeli halka ödetilemez. Yolsuzluk ve rüşvette adı geçenler, Yüce Divan’da yargılanmalı, bu yolsuzluk ve rüşvet ağı tüm yönleriyle ortaya çıkarılmalıdır. Halkı her gün yeni zam ve vergilerle açlığa ve yoksulluğa mahkum edenlerin, milyon dolarları nasıl istifledikleri, ne tür kirli ilişkiler içinde paralarına para kattıkları, vergi cennetlerinde ne tür  marifetler sergiledikleri ortadadır. Adı rüşvet ve yolsuzluklrla anılan böyle bir iktidarın ülkeyi yönetme ehliyeti kalmamıştır. FETÖ ile ittifakı, ABD işbirlikçiliği ile Türkiye’yi enkaza çeviren Erdoğan ve AKP’nin bunun karşısında olan muhalefeti ve halk kesimlerini FETÖ’cülükle ya da milli olmamakla suçlama gayreti bu gerçeği değiştiremez ve onun halka karşı işlediği bu suçların üzerini örtemez. Bu tip bir iktidar eliyle Türkiye’nin içinde bulunduğu  ateş çemberinden çıkarılması imkansızlaşmıştır. Kendi iktidarını sürdürmek için ülkeyi ateşe atmaktan çekinmeyen bu iktidara karşı, emekçilerin, işçilerin, köylülerin tüm emekçi halkın ülkenin geleceğine sahip çıkmak için birleşmesinin günü gelmiştir.

Siyasal İslamcı Rejimi
Gezi’nin HAYIR’ın Yolundan Yürüyerek
Halk Meclislerinde Birleşerek, Örgütlenerek Yeneceğiz

Bunca kokuşmuşluk içinde Türkiye’nin umut ışığı,  Gezi’nin, Referandum’daki  HAYIR’ın birikiminde saklıdır. Bu birikimi ülkenin geleceğinin kurucu gücüne dönüştürmek için emekçi halkımızı bugünden  mahalle mahalle, sokak sokak, okul okul Meclisleşerek, öz örgütlenmelerimizde birleşerek, siyasal İslamcı rejime karşı direnmeye ve toplumsal bir aydınlanmayı aşağıdan yukarıya inşa etmeye çağırıyoruz.

Tek adam diktasına karşı, Gezi’nin işaret ettiği, halkın Meclisleriyle söz ve karar sahibi olduğu bir demokrasi için... Yoksulluk ve yolsuzluk düzenine son vermek emeğin ülkesini kurmak için... Ülkenin kaynaklarını ve birikimin özelleştiren yağmacılığa karşı yeniden kamusal bir ekonomi için... Siyasal İslamın gerici kuşatmasını kırarak laikliği kazanmak için... Ranta, talana, yıkıma son verip doğayla uyumlu bir yaşam için... ABD ve NATO üslerinin olmadığı bağımsız bir ülkeyi kurmak için... Birlikte yaşamın ve barışın hem ülkemizde hem bölgemizde hakim olması için... Birleşelim, Türkiye’yi yeniden kuralım..