Çin’in Stratejik Ekonomik Planlaması ABD’nin Başarısız Kapitalizmi - James Petras

Çin, ABD’nin küresel-finansal egemenliğini sonlandırmak için adımlar atmıştır. Çin, Avrasya çapında Tek Kemer, Tek Yol (İpek Yolu) ile küresel alt yapı ağlarını ilerletmesiyle dünyanın lideri olarak yükselmektedir.
2018-02-13

Amerikalı gazeteciler ve yorumcular, siyasetçiler ve Çin uzmanları Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'ın kişiliğini ve Çin hükümetinin önde gelen kurumlarına yaptığı atamalar hakkında spekülasyonlar yapmak üzere ciddi bir zaman ve yer harcıyor. Çin devlet başkanı Xi Jinping’in ortaya attığı dünya tarihindeki değişimler, kongrenin vizyonunda, stratejisinde ve programında mevcut. Bunlar Çin’in geçmişi, bugün ve geleceğindeki başarılarına dair titiz bir çalışmayı temel alıyor. Çin devlet başkanının ciddi amaçları, projeksiyonları ve varlığı ABD’de milyonlarca dolar dökülen Başkanlık seçim yarışı ve sonrasında yaşanan yüz kızartıcı süreci tanımlayan kaos, kışkırtıcı demagoji ve iftiralarla büyük bir tezatlık oluşturmaktadır.  Devlet başkanı Xi Jinping derin bir düşünürün netliği ve tutarlılığı, ABD Başkanı ve kongresinden gelen doğaçlama, çelişkili ve tutarsız ifadelere ters düşüyor. 

Çin : Stratejik Düşünce ve Pozitif Sonuçlar

Çin her şeyden önce önümüzdeki beş, on ve yirmi yıl için makro düzeyde sosyo-ekonomik ve askeri öncelikleri vurgulayan iyi tanımlanmış bir stratejik klavuz oluşturmuştur. Çin ekonomisini ağır endüstriden ileri teknoloji hizmet ekonomisine dönüştürmek Çin iç piyasasının görece önemini arttıracak ve ihracata bağımlılığını düşürecektir. Çin, sağlık, eğitim, kamu hizmetleri, emeklilik aylıkları ve aile destekleri alanlarına yatırımlarını arttıracaktır.

Çin, ekonomik alanda öncelikle 10 sektöre yatırım yapmayı planlamaktadır. unların arasında bilgisayarla donatılan makineler, robotlar, enerji tasarrufunda bulunan araçlar, tıbbi cihazlar, hava uzay teknolojisi ve deniz ve demir yolu taşımacılığı bulunmaktadır. Çin, kilit endüstrilerde –elektrikli araçlar enerji tasarrufunda bulunan teknoloji, sayısal kontrol (dijitalleşme) ve diğer bir çok alanda- teknolojiyi iyileştirmek için 3 milyar dolar harcama hedeflemektedir. Çin, araştırma ve geliştirme alanına yatırımlarını GSYİH’sının yüzde 0.95’inden yüzde 2’sine çıkarmayı planmaktadır.

Dahası Çin daha şimdiden ‘petro-yuan’ı başlatmak ve ABD’nin küresel-finansal egemenliğini sonlandırmak için adımlar atmıştır. Çin, Avrasya çapında Tek Kemer, Tek Yol (İpek Yolu) ile küresel alt yapı ağlarını ilerletmesiyle dünyanın lideri olarak yükselmektedir.  Çin’in inşa ettiği limanlar, hava limanları ve demir yolları daha şimdiden 20 Çin kentini Orta Asya, Batı Asya, Güney Doğu Asya, Afrika ve Avrupa’ya bağlamaktadır. Çin, başlangıç finansmanı olarak 100 milyar dolar katkı sağlayarak 60’ın üzerinde ulus devlette çok taraflı bir Asya Altyapı Yatırım Bankası kurmuştur.

Çin, veri toplama ve analiz alanındakini devrimini merkezi planlamayla birleştirerek yolsuzlukla mücadele etmeyi ve kredi tahsisatında etkinliğini arttırmayı hedefledi. Pekin’in dijital ekonomisin hali hazırda küresel dijital ekonominin merkezinde. Bir uzmana göre, “Çin, mobil araçlarla yapılan ödemeler konusunda dünya lideri’ (ABD’nin 11 katı) Dünya çapındaki yenilikçi şirketlerin üçte biri –değerleri 1 milyarın üzerinde- Çin’de kuruluyor. Dijital teknoloji kredi risklerini değerlendirmekle, batak paraları hızlı biçimde düşürmek için devlet bankalarını kontrol altına aldı. Böylelikle finansmanın rasyonel planlama ile girişimcilik enerjisinin birleştiren yeni bir dinamik, esnek bir model yaratması sağlanacak. Sonuç olarak ABD-AB kontrolündeki Dünya Bankası küresel finansmandaki merkezi konumunu yitirdi. Çin, daha şimdiden Almanya’nın en büyük ticaret ortağı olup, Rusya’nın önde gelen ticaret ortağı ve yaptırımları bozan müttefiki haline gelmek yolunda ilerliyor. Çin, ticari misyonlarını dünya çapında geliştirip yaygınlaştırdı : İran, Venezüella ve Rusya’da –ve Washington’un kavgacı yaptırımlar dayattığı her yerde- ABD’nin yerini aldı.

Çin, askeri savunma programlarını modernleştirip, askeri harcamalarını arttırırken odağı neredeyse tamamen ‘ulusal savunma’ ve deniz ticaret yollarının korunması üzerine oldu. Çin, on yıllardır tek bir savaşa bile tutuşmadı. Çin’in merkezi planlama sistemi hükümetin üretim ekonomisine ve onun yüksek öncelikli sektörlerine kaynak aktarmasına olanak sağlıyor. Xi Jinping döneminde Çin, kamu ve özel sektörde yolsuzluğa karışmış 1 milyonu aşkın yetkilinin tutuklanması ve yargılanmasına yol açan bir soruşturma ve yargı sistemi oluşturdu. Yüksek statü hükümetin yolsuzluk karşıtı kampanyasında bir koruma sağlamıyor. Yüz elliyi aşkın Merkez Komite üyesi ve milyarder pülütokrat bu süretçe yenik düştü. Eşit derecede önemli bir başka konu ise Çin’in (içe ve dışa doğru sermeye akışları üzerindeki merkezi kontrolünün ileri teknoloji üretim sektöründe mali kaynak aktarımına izin verirken, sermaye kaçışını veya spekülatif ekonomiye kaymasına sınırlandırmasıdır.) Sonuç itibariyle GSYİH’nın yıllık yüzde 6.5 ile 6.9 arasında büyüyor. ABD’nin 3, AB’nin ise dört katı.

Talep söz konusu olduğu sürece Çin dünyanın en büyük piyasası olup büyümeye devam ediyor. Gelir artıyor, fire özellikle de maaşlar ve ücretli işçiler için devlet başkanı Xi Jinping sosyal eşitsizlikleri önümüzdeki beş yıl içinde düzeltilecek alan olarak belirledi.

Kaynak : TURQUE DİPLOMATİGUE
Devamı, II. Bölüm, ABD : Kaos, Geri Çekilme ve Tepki, ayrıca yayınlanacaktır.