Yedi şirkete birden kayyum atanan AKP'linin maaşı gizleniyor

Başbakanlık, "FETÖ bağlantısı" gerekçesiyle el konan yedi şirkete birden kayyum olarak atanan AKP’li il başkan yardımcısının maaşını açıklamadı.
2018-03-26

Başbakanlık, "FETÖ bağlantısı" gerekçesiyle el konan yedi şirkete birden kayyum olarak atanan AKP’li yöneticinin maaşını açıklamadı. AKP Gaziantep il başkan yardımcısı Mahmut Birlik, darbe girişiminin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen yedi şirkete kayyum olarak atanmıştı.

Cumhuriyet’ten Aykut Küçükkaya’nın haberine göre AKP’li Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Uğur Kalkan, Birlik’in maaşını Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) sordu.

Kalkan, “Söz konusu kişinin yedi şirkete birden kayyum olarak atandığı doğru mudur” ve “Söz konusu kişiye kayyum olarak atandığı firmalardan dolayı aylık ne kadar para ödenmektedir”sorularını yöneltti.

Ancak maaşı, vergilerle oluşturulan devlet kasasından verilen Mahmut Birlik’in kaç para aldığı Başbakanlık tarafından gizlendi.

"KANUN KAPSAMINDA DEĞİL" DİYEREK AÇIKLAMADILAR

Kalkan’a BİMER’den gönderilen yanıtta şöyle dendi: 

“4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 2’nci maddesi, ‘Merkezi idare kapsamındaki kamu idareleri ile bunların bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlarının, köyler hariç olmak üzere mahalli idareler ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları ile birlik veya şirketlerinin, T.C. Merkez Bankası, İMKB ve üniversiteler de dahil olmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz olarak enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanır.’ hükmünü içermektedir. Bu doğrultuda bilgi edinme başvurusunda bulunmuş olduğunuz kurum, bilgi edinme hakkı kapsamı dışında bulunduğundan başvurunuz değerlendirilememiştir.”

Kalkan, BİMER’in yanıtı eleştirerek “Kurum olarak AKP’yi görmesi yanlış. Çünkü kayyUm olarak atanan AKP il başkan yardımcısının maaşını AKP değil TMSF ödüyor. Sorularıma bu doğrultuda yanıt verilmesi gerekirdi” dedi.