Haziran'dan Eğitimdeki Sorunlara 10 Çözüm : Kamusal Eğitim Programı

2018-06-02

Birleşik HAZİRAN Hareketi, eğitimin sorunlarına 10 maddelik çözüm önerisi yayınladı. Kamusal Eğitim için 10 maddede yayınlanan çözüm önerileri şunlar :

Parasız Eğitim

Nitelikli eğitim, anasınıfından üniversiteye kadar tüm kademelerde eşit, adil, parasız olacak. Nitelikli eğitime ulaşmak için özel okullar bir zorunluluk olmaktan çıkacak. Tam gün eğitime geçilecek ve tüm çocuklara okulda öğle yemeği verilecek. 

Her Mahalleye Kreş

Tüm çocuklarımız için parasız, kamusal kreş hizmeti sağlanacak. Sıbyan mektepleri kapatılacak.

Taşımalı Eğitime Son

Anasınıfından ortaöğretimin bitimine kadar tüm çocuklarımız evinin en yakınındaki okulda nitelikli eğitime ulaşacak. Taşımalı eğitime son verilecek. Zorunlu hallerde barınma hizmeti tüm öğrencilere kamusal ve parasız olarak sağlanacak; tarikat-cemaat-vakıf vb. örgütlenmelerin yurtları kapatılacak.

Bilimsel Eğitim

Her kademede eğitimin içeriği; laik, bilimsel, akademik esaslara göre düzenlenecek; çocuklarımızın zihinsel ve psikolojik gelişimine zarar veren dinci-gerici unsurlar müfredattan temizlenecek ve tüm okullarda karma eğitime geçilecek. Dinci-gerici yapılarla imzalanan protokoller iptal edilecek. Cami imamı gibi pedagojik formasyona sahip olmayan kişiler okullarda ders, seminer vb. veremeyecek. 

Yetenekler Körelmeyecek

Tüm okullarda çocuklarımıza bilimsel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgilenme olanağı sağlanacak.

Sınavlara Son

Sınavlar kaldırılacak; her öğrenci dilediği okula gitme, yetenek ve ilgileri doğrultusunda ders seçme, kendini geliştirme hakkına sahip olacak. Rekabet değil, dayanışma esas alınacak.

Ayrımcılığa son

Müfredattan etnik, dinsel, mezhepsel ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığını besleyen tüm unsurlar çıkarılacak. Engelli öğrencilerin de eşit eğitim fırsatlarından yararlanması sağlanacak ve uygun eğitim ortamları oluşturulacak. 

Üniversitelere Özerklik

YÖK kaldırılacak, üniversiteler özerkleşecek. Rektörler, üniversite bileşenlerince seçilecek, öğrenciler yönetime katılacak. 

Eğitimcilere İş Güvencesi

Sözleşmeli ve ücretli istihdama son verilecek ve tüm kademelerdeki eğitimciler kadrolu olacak. Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılacak. 

Çocuk İşçiliğine ve Evliliğine Son

Çalışmak zorunda olan öğrenciler burslarla desteklenerek, ortaöğretimi tamamlayana kadar örgün eğitim içinde kalması sağlanacak. Çocuk yoksulluğu ve işçiliği ortadan kaldırılacak. Mesleki eğitim adı altında çocukların ucuz işgücü olarak kullanılmasına izin verilmeyecek. Kız çocuklarının reşit olmadan evlenmesi yasaklanacak.