ÖDP: Laiklik, özgürlük ve aydınlık bir gelecek için Sivas'ın ışığını büyütme zamanıdır

ÖDP Sivas Katliamı'nın 25. yıl dönümünde bir açıklama gerçekleştirerek, "Laiklik, özgürlük ve aydınlık bir gelecek için Sivas'ın ışığını büyütme zamanıdır" dedi.
2018-07-01

Özgürlük ve Dayanışma Partisi, 2 Temmuz 1993'te Madımak Otelin'nin gericiler tarafından ateşe verilmesiyle gerçekleşen Sivas Katliam'ına yönelik bir açıklama gerçekleştirerek, "Alevilerin eşit yurttaşlık haklarının tanındığı bir Türkiye`yi yeniden kurmak için; Sivas`ın ışığını büyütme zamanıdır. Bu anlayışla 2 Temmuz`da Sivas`ta ve her yerde alanlarda olacağız." dedi.

ÖDP'nin açıklamasının tam metni şu şekilde:

25.yılında Sivas katliamında hayatında kaybeden insanlarımızı sevgi ve hasretle anıyor, anıları önünde eğiliyoruz.

Sivas katliamı o gün devletin tüm kurumlarının izlediği bir gerici ayaklanmanın sonucunda gerçekleşti. O gerici ayaklanmayla bugün ülkemizi kuşatan siyasal İslamcı faşizm ile sürüyor. 

Türkiye’nin geleceği bugün Cumhuriyet’in ilerici birikiminin tasfiye edilerek kurulan bir siyasal İslamcı faşizm altında karartılmış durumda. Mezhepçiliği körükleyen bu gerici akım toplumsal hayatın her alanını kontrol etmek üzere hareket ediyor. Orta Doğu’da, Amerikan emperyalizminin körüklediği etnik ve mezhepsel çatışma politikalarından da beslenen bu anlayış toplumda giderek büyüyen bir ayrışmanın tohumlarını atıyor. 

Tarikat-cemaat ağlarının devletin tüm kurumlarında iktidarı paylaştığı, devlet eliyle toplumsal hayatın her alanında geliştirildiği bir saldırı dalgası karşısında toplumda büyük bir karşı koyuş olduğu da unutulmamalıdır.

Sivas’ın ışığına sahip çıkmak bu gerici kuşatmaya karşı toplumsal hayatın her alanında toplumsal aydınlanma mücadelesini geliştirmek, eğitim başta olmak üzere siyasal İslamcı faşizmin saldırılarının yoğunlaştığı her alanda laikliğin ve özgürlüğün barikatını birlikte kurmaktan geçiyor. 

Biliyoruz ülkemizin ilerici birikimi sonunda bu karanlığı yenecek güçtedir. Bu gücün en büyük kaynaklarından birisi Pir Sultan’lardan Sivas’a uzanan direncin, sevginin, dayanışmanın içinde vardır. 

Şimdi, aklın, bilimin, sanatın özgür olduğu; her tür inanç ve vicdan özgürlüğünün kayıtsız şartsız güvence altına alındığı; zorunlu din derslerinin ve Diyanet İşleri Başkanlığı`nın kaldırıldığı; Alevilerin eşit yurttaşlık haklarının tanındığı bir Türkiye`yi yeniden kurmak için; Sivas`ın ışığını büyütme zamanıdır. 
Bu anlayışla 2 Temmuz`da Sivas`ta ve her yerde alanlarda olacağız.