Fikirler
Fikirler

Toplumsal ruh halimiz: İyi değiliz - Fatih Yaşlı

"Ortasından ikiye bölünmüş ve asgari müşterekleri neredeyse hiç kalmamış toplumun yine de ortak bir noktası var gibi görünüyor: Kayıtsızlık. Her iki taraf da, şüphesiz ki farklı nedenlerle, hızlı bir apolitikleşme süreci yaşıyor, hızlı bir şekilde gündemden, güncel siyasetten kaçıyor, olup bitene kayıtsız kalıyor, tepki vermiyor."

Fikirler

Aladağ davası memleket davasıdır! - Feray Aytekin Aydoğan

"Yanmış bedenleri bir ambulansın ardına doldurup morga gönderilen ve ancak DNA testi sonucunda ayırt edilebilen yanmış bedenleri birbirine sarılmış vaziyette bulunan çocuklarımızın yeri tüm Türkiye’nin hafızasında şimdi nerede? Aladağ davası geleceğimize; kamusal, bilim ve laik eğitime sahip çıkma davasıdır" Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan'ın 17 Aralık'ta BirGün'de yayınlanan yazısı...

Fikirler

Bir yol açmak - Önder İşleyen

"OHAL ile birlikte muhalefetin hareket kabiliyetinin sınırlandırılmasının etkisiyle oluşan durağanlık olumsuz bir algıya neden olsa da, HAYIR dalgasının ilerici birikiminde ortaya serilen toplumsal dinamizm ve değişim talebi eksilmeksizin ortada durmaya devam ediyor" BirGün Pazar...

Fikirler

Ekonomi gerçekten uçuyor mu? - Hayri Kozanoğlu

"Tüm okurlar düşünsünler, alım güçleri, tüketim olanakları “level atladı mı?” Cevap olumsuzsa büyüme kâğıt üzerinde kalmış, ete kemiğe bürünememiş demektir…" Hayri Kozanoğlu'nun 12 Aralık'ta BirGün'de yayınlanan yazısı...

Fikirler

Kudüs… Ey Kudüs - Melih Pekdemir

Bu, bir romanın adıdır. 1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında Kudüs parçalanmıştı. Larry Collins ve Dominique Lapierre, Filistin’i bölmek için Birleşmiş Milletler’deki oylamanın Yahudiler arasında yarattığı sevinç ve Araplar arasında yaşanan keder ekseninde işte bu şehrin romanını kaleme aldılar. Sevinç ve keder katlanarak geldi günümüze ve devam ediyor.

Fikirler

Putin’in kanatları altında! - Hayri Kozanoğlu

Erdoğan’ın Putin’le aynı masada poz vermesini yorumlamaya çalışalım. Yuan sözleşmesiyle ABD hegemonyasının ekonomik ayağına bir çentik atılırken, NATO ittifakının Türkiye gibi sadık bir ülkesinin Cumhurbaşkanını Trump’ın can düşmanı İran Devlet Başkanı Ruhani’yle aynı karede bir araya getirerek, ittifakın askeri ayağının inandırıcılığı da zayıflatılıyor. Bir de bu manzaranın üzerine Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alımına ilişkin anlaşmanın yarattığı travmayı eklerseniz, ABD’nin RTE’ye ciddi anlamda diş bilediğini tahmin etmeniz zor olmaz.

Fikirler

Kışa girerken; enerji yoksulluğu ve asgari ücret tartışmaları… - Kemal Ulusaler

"Bugün bir ailenin gelirinin neredeyse yarısı enerji harcamalarına gidiyor. Dünya ölçeğine göre bu oran en fazla yüzde 25 olmalı. Buna göre, asgari ücretlinin enerji harcamalarının insani boyuta çekilebilmesi için asgari ücrete en az yüzde 40 zam yapılması gerekiyor" Kemal Ulusaler'in 27 Kasım'da BirGün'de yayınlanan yazısı

Fikirler

Siyasal İslam’ın cici Amerikan karşıtlığı ve anti-emperyalizm - Önder İşleyen

"Yeşil Kuşak’la başlayıp 12 Eylül’den geçerek BOP stratejisinde tarlası çoktan sürülmüş olanların, söz konusu anti-emperyalizm ve bağımsızlıkçılıksa söyleyebilecek tek kelimeleri yok" Önder İşleyen'in 26 Kasım'da BirGün'de yayınlanan yazısı...

Fikirler

Yeni AKM aynasında eski bir öykü: ‘Avam’ desteğiyle ‘havas’ politikası.. - Taner Timur

Tarihi şehirlerin kültürel dokularını ilgilendiren her türlü girişim aslında büyük yankılar uyandırır. Eski yapıların –kuşkusuz değişik nedenlerle- sevenleri de vardır, sevmeyenleri de! Kimileri bunların yıkılmasını kişisel bir acı olarak yaşar, kimileri de hararetle alkışlar. Özgür insanların, özgür ülkelerin ‘olmazsa olmaz’ özelliğidir bu! Kırk beş yıl önce Paris’te eski bir gar olan Montparnasse Garı’nın yıkılıp yerine bir kulenin yapılması yıllarca süren tartışmalara yol açmıştı.

Fikirler

Zoraki Atatürkçülük, Siyasal İslam ve Muhalefet - Önder İşleyen

Atatürkçülüğü bir taktik olmaktan öte zorunluluk haline getiren faktörlerden birisi Meral Akşener’in çıkışı. Cumhuriyetçi sağ kesimler 2002’den itibaren siyasal İslamcı hegemonyanın içinde eritilebildi. Ancak bunun giderek zorlaştığı referandumda açık biçimde görüldü. İyi Parti, AKP tabanına seslenebilme potansiyeli nedeniyle 2019 öncesinde en önemli risk olarak öne çıkıyor. Erdoğan, bu riski bertaraf etmek için Atatürk üzerinden merkezi doldurmaya yönelik bir söyleme başvurarak, Partisini de bu yönde harekete geçiriyor. Bu bir yanıyla içermeye dair bir hamle. Milliyetçi-muhafazakar tabanın parçalanmasının önüne geçmeyi ve kendi dışında bu alana yönelen hamleleri kırmayı amaçlıyor.

Fikirler

Ekim Devrimi üzerine birkaç not - Korkut Boratav

Lenin’in devrim anlayışı, kapitalizmin, örgütlü, sınıfsal bir müdahale sonunda son bulacağı önermesini içeriyor. Önceki tarihsel örneklerdeki gibi yeni toplumsal sisteme kendiliğinden geçiş öngörülmemektedir

Fikirler

Ekim Devrimi ve Haziran İsyanı ve… - Melih Pekdemir

"Lenin, o yıllarda “devrim”den bahsederken, “mutlakıyeti devirmek ve siyasi özgürlük kurmak için devrimi” kastediyordu. Ekim Devrimi elbette bir proleter devrimdi ama Lenin’in baştan itibaren sadece “işçi sınıfına gidin” değil “nüfusun tüm sınıflarına gidin” (Ne Yapılmalı?) dediği ve otokrasiye karşı bütün halk kesimlerini seferber etmeyi gözettiği bir sürecin ürünüydü" Melih Pekdemir'in 5 Kasım'da BirGün Pazar'da yayınlanan yazısı...

Fikirler

Sağlığın İdeolojisi II - Pınar İçel

Bir önceki yazıda alternatif sağlık politikaları tartışan çevrelerin düştüğü kimi yanlışları konu etmiş, bu yanlışları üreten aklın tüm dünyada sosyalist fikirlerin hegemonyasının gerilemesi ve liberalizmin zaferini ilanıyla ilintisinden bahsetmiştik. Bu genel perspektif akılda tutulmak kaydıyla aşağıda tartışmaya açılan konuların da bütüncül bir yaklaşım açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Fikirler

Duygu siyaseti değil bilinç siyaseti - Selçuk Candansayar

"Devrimcilerin yolu, çomar küfürleşmesinin dışına çıkmaktan, toplumda çomarların değil ezilen, sömürülen, aklı dondurulmaya çalışılan iyi, güzel, doğru olmaya hazır insanlar olduğunu aklımıza kazımaktan geçiyor. Duygu siyaseti değil bilinç siyaseti."

Fikirler

Türkiye’de Suriyeli emekçi sınıfların durumu ve Suriye burjuvazisi - Kansu Yıldırım

AKP iktidarı Suriyelileri yalnızca Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlara karşı bir siyasi kozmuşçasına kullanmakla kalmayıp bir yandan da ekonomik teşvikler aracılığıyla Suriyeli sermayeyi Türkiye kapitalizmine dahil etmeye gayret göstermektedir. Bundan amaç, uzun vadede Suriye küçük burjuvazisini palazlandırarak sınıfsal aidiyeti pekiştirmek ve toplumsal entegrasyonu güçlendirmektir

Fikirler

Gurur Tablomuz Sağlık!

Sağlık sisteminin yaldızlarla süslenip çok başarılı olduğunun anlatıldığı, savaşın hiç yokmuş varsayıldığı bir güne uyanmış olacaktık böylesi durumda.. Şimdiki durum farklı mı? Neyse ki şimdi faturayı kesebilecekleri birileri var..

Fikirler

“Ulusların Kendi Kaderini Tayin Etmesi” meselesine dair kısa not

"Sömürgeci/emperyalist bir devletten kurtulmak kendi kaderini tayın etmenin yeterli koşulu mudur? Eğer öyleyse bu, devleti olan ülkelerde halk kendi kaderini tayin ediyor demeye gelir!" (29 Eylül BirGün - Fikret Başkaya - Doç. Dr., Özgür Üniversite Kurucusu)

Fikirler

İbrahim Varlı 8 Maddede Referandumun Sonrasını Yazdı

İbrahim Varlı, BirGün'deki bugünkü yazısında referandum sonrasında muhtemel gelişmeleri 8 maddede özetledi.

Fikirler

Aydoğan: TEOG, Memleket Meselesi!

Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan bugün BirGün Pazar'da yayınlanan yazısında, "Gelinen noktada imam hatip liselerinden mezun olan 5 öğrenciden ancak birinin yükseköğretim programlarına yerleşebildiği devletin resmi verileriyle de kanıtlanmış oldu. Sınav sisteminin kaldırılmasının en temel nedenlerinden biri, imam hatip okullarının başarısızlığının verilerini ortadan kaldırma çabasıdır. Bizler için, çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakma mücadelesi verenler için, mesele memleket meselesidir." dedi.

Fikirler

Fındıkta sömürü de mücadele de eskidir - Önder İşleyen

"Fındıkta sömürü yeni değil. 70’li yıllarda bu sömürü ilişkisi tüccar-tefeci ilişkisi içinde gerçekleştiriyordu. Bunun karşısında ise örgütlü bir halk hareketinin yürüttüğü mücadele vardı. AKP iktidarıyla birlikte tüm tarım ürünlerinde olduğu gibi fındıkta da üreticiye koruyan birlikler ortadan kaldırıldı" Önder İşleyen'in bugün BirGün Pazar'da yayımlanan yazısı...

Fikirler

Kapital ve Faust: Marx'ta Faust İmgesi Üzerine Kısa Değini - Kansu Yıldırım

Das Kapital’in entelektüel formasyonunun eşsizliğini belirleyen sadece Marx’ın siyasal iktisat bilgisi değil, başta iş müfettişleri raporları olmak üzere döneme ışık tutan ampirik malzemeyi titizlikle işlemesi değil, düşünürlerle girdiği polemikler değil, etnografik çalışmaların en kapsamlılarından birisi olması değildir. Kapital’in sayfalarında siyasal iktisatçıların, filozofların, gazetecilerin yanı sıra Shakspeare, Faust, Balzac, masallar, kurtadamlar, vampirler, dizeler, şiirler, yani edebiyat karşımıza çıkar. Kapital, soyutlama yeteneğinin farklı disiplinlere ve alanlara erişimini göstermesi açısından da biricik bir metindir.

Fikirler

Sağlığın İdeolojisi - Pınar İçel

"Sağlık ideolojik bir aygıt olarak sayılabilir mi? Sistemin yeniden üretiminde sağlığım oynadığı rol nedir?" Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Sekreteri Pınar İçel RedHaber'e yazdı...

Fikirler

12 Eylül'den yeni Eylüllere: Zamanı, geçmiş düzeni geride bırakmak - Önder İşleyen

Ne kadar karanlık içinde olursak olalım, artık zamanı geçmiş bu düzene karşı yeniden başarabilmenin imkânları çoğalıyor. Yeter ki şimdi, tıpkı o günlerdeki gibi buna inanalım ve bunu isteyelim! Şimdi 37 yıl sonra artık gelecek 12 Eylül değildir, gelecek Gezi’dir, Haziran’dır!

Fikirler

Siyasal İslama karşı alternatif bir güç oluşturmak mümkün - Önder İşleyen

"Halkın değişim talebinin parlama noktaları olarak öne çıkan uğrakları devrimci demokratik bir dönüşüme doğru geliştirecek, bağımsız bir halk gücü yaratmaya odaklanan siyaset etrafında toplumu birleştirmenin yolları aranmalı. İçinden geçtiğimiz kriz dönemi, farklı coğrafyalarda görülen örneklerinde de olduğu gibi, böyle bir hareketin gelişme imkânlarını ortaya koymaktadır" Önder İşleyen'in 27 Ağustos'ta BirGün'de yayımlanan yazısı...

Fikirler

“Ha nikâh memuru, ha müftü ne fark eder” öyle mi? - Fatih Yaşlı

Fatih Yaşlı'nın 2 Ağustos Çarşamba günü BirGün Gazetesi'nde yayınlanan köşe yazısı...

Fikirler

‘Kıyafetime Dokunma’ ya da Ezber Yeniden… (RedSista Blog)

Red Sista (Redaksiyon Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Atölyesi) Blog - redsistadergi.wordpress.com

Fikirler

Daha Etkili Daha İnisiyatifli Bir Muhalefet - Önder İşleyen

Yarattığı politik sonuçlarla birlikte, Maltepe Mitingi’nin milyonlarla ifade edilecek büyük buluşması AKP’nin kitle ölçeğini aştı. İktidar 15 Temmuz’da muhalefetin bu politik etkisini İslamcı-milliyetçi seti yükselterek kırma

Fikirler

Gezi ruhu Maltepe’de - Hayri Kozanoğlu

Saray rejiminin artık kendine oy veren inançlı, imanlı sade yurttaşların da yüzünü güldürme potansiyeli kalmamıştır. Cumhuriyetin kazanımlarına, ülkenin demokratik birikimine arkasını dönmüş bir zihniyet bu ülkeyi bir adım ileri götüremez (BirGün 11 Temmuz)

Fikirler

Maltepe ve Sonrası - Önder İşleyen

9 Temmuz 2017 - BirGün Pazar

Fikirler

Leyla Halid : Kürtler ABD ve İsrail’e İtimat Ediyorsa Hatalıdır

Hasan Sivri, Filistin Davasının sembollerinden ve FHKC Politbüro üyesi Leyla Halid ile Filistin’de zaferle biten açlık grevi ve bölgedeki gelişmeler üzerine medya şafak için röportaj yaptı. Ropörtajın bir bölümünü aktarıyoruz :

Fikirler

Kıdem, grevler ve işçi sınıfının Haziran günleri - Gamze Yücesan Özdemir

"Marx’a atıfla burjuvazinin hamleleri bir şimşek gibiyse, işçi sınıfının uzun vadeli, belirsiz ama süregiden mücadelesi gök gürültüsünü andırır"

Fikirler

Katar krizini nasıl okumamız gerekiyor? - Önder İşleyen

"AKP’nin referandum boyunca köpürttüğü anti-Batıcılık gibi, çıkmaz sokaklarında devreye soktuğu ABD karşıtı söylem ve fetihçilik üzerinden bir anti-emperyalizm tartışması yapmak dahi budalalılık olur!"

Fikirler

2019 diyenlere inat Hayır’ı ve hayatı örgütlüyoruz! - Gamze Yücesan Özdemir

"Gündelik hayatı siyasallaştırmak kuşkusuz yabancılaşmaya karşı durmak anlamına geliyor. Emekçiler kendilerini ne kadar harcar, ne kadar yıpratırsa, karşılarında kendi yarattıkları yabancı nesnel dünya o derece güçlenir"

Fikirler

Her İslamcının rüyasıdır Oval Ofis’te poz vermek - İbrahim Varlı

"O poz bugün bir şekilde verilecek. Trump ve Erdoğan ilk kez yüz yüze görüşmüş olacak. İki isim de birçok açıdan birbirine benziyor." İbrahim Varlı'nın 16 Mayıs günü BirGün'de yayınlanan köşe yazısı

Fikirler

Post-Referandum sendromunu aşma kılavuzu - Hayri Kozanoğlu

"Gelecek bizimdir. “Zor ve baskı”, sırf “koruma ve kollama” aygıtlarıyla, seçim rüşvetleriyle siyasete tutunmaya çalışan RTE ve avenesi için, bir noktadan sonra para etmez... " Hayri Kozanoğlu'nun 16 Mayıs'ta BirGün'de yayınlanan köşe yazısı...

Fikirler

Trump neden YPG’yi ağır silahlarla donattı? - İbrahim Varlı

"ABD tankları sınırda YPG ile TSK arasında tampon oluştururken, Washington bu kez de YPG’yi ağır silahlarla donatma kararı aldı. Peki, ABD’nin YPG’yi silahlandırması ne anlama geliyor?" İbrahim Varlı'nın 11 Mayıs günü BirGün gazetesinde yayımlanan köşe yazısı

Fikirler

Pınar Öğünç : Haziran Aktı Aktı Bitmedi

"Haziran korteji, Maltepe, Eyüp, Kartal onlarca mahalle meclisiyle birlikte aktı aktı, bitemedi geçerken. Antikapitalist Müslümanların 'Kahrolsun hak yiyenler','Allah yalanı sevmez' pankartlarının bu yıl manası başkaydı." Pınar Öğünç'ün bugün Cumhuriyet'te yayınlanan köşe yazısı...

Fikirler

AKP, devlet iktidarı ve büyük sermaye - Kansu Yıldırım

Büyük sermayenin başkanlık iştahının bir nedeni de 15 Temmuz’dan itibaren başlıca iktisadi müdahale aracı haline gelen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile özelleştirme kataloğu olarak Varlık Fonu’dur

Fikirler

Tuğralı mühre ıstampa olmamak - Melih Pekdemir

"Elbette 2013 gibi bir Gezi olmayacak. Her şey bir yana bu zalimler canlı bomba korkusu salarak o meydanları gasp ettiler. Ama dar sokaklar, ama pazaryerleri, ama sokaklara açılan hane kapıları şimdi hepsi birer Gezi…" BirGün* 24 Nisan 2017

Fikirler

Erdoğan’ın Türkiye’yi İslamlaştırma planı o kadar zararlı ki geri dönüşü çok zor görünüyor

" İslamcılık hâlâ, Erdoğan’a siyasal güç kazandıran en temel kaynak ve Erdoğan’a sadık olanlar o ne yaparsa yapsın arkasından gidecektir… "

Fikirler

Referandum, Erdoğan ve Diyalektik Dersleri - Taner Timur

"Evet, Erdoğan usta bir diyalektisyen; fakat Hegel’in değil de Aristo’nun diyalektiğini kullanıyor! Kuşkusuz okuma ve incelemelere dayanan dürtülerle değil; daha çok, yaşayan Osmanlı değerlerinin güçlü bir taşıyıcısı ve temsilcisi olarak.."

Fikirler

HAYIR Daha Bitmedi! Mücadeleye Devam! - Aysun Gezen

"Bizim umudumuz verilen mücadeleden geliyor; bizim umudumuz verdiğimiz mücadeleyi skora da yansıtabileceğimize olan inancımızdan geliyor. Halkın en az yarısının HAYIR deme kararlığından geliyor."

Fikirler

Koalisyon İstikrarsızlık Mı? Kısa ve Net HAYIR - Gökçe Bolat

"İleri demokrasi” makyajı çok kısa bir sürede döküldü, 2017’de bize “güçlü devlet, güçlü millet” söylemiyle otoriter bir yönetim dayatılmakta." R-Aktüel | Sayı:3

Fikirler

Hayır’da Çoğalmak, Hayır’da Örgütlenmek - Güven Gürkan Öztan

"Haziran, ilk günden itibaren umudu büyütmenin ancak cesareti örgütlemekle mümkün olduğundan hareketle bu yenilmişlik duygusunu aşmanın yollarını aradı."

Fikirler

Halk neyi oylayacak? Neye evet, neye hayır? - İbrahim Kabaoğlu

‘Evet’, anayasal ve siyasal birikim bakımından tarihimizde en büyük kırılmayı beraberinde getirecek. Kazanımları sahiplenme fırsatı yaratacak olan ‘Hayır’ ise, yeni ve demokratik bir anayasanın yolunu da açmış olacak

Fikirler

Neden HAYIR ? Sınıf Mücadelesinin Güncel Hedefi HAYIR - İlhan Kamil Turan

"Ülkemizin ve halklarımızın gereksindiği yeni bir başlangıcın şu anki uğrağı, sınıf mücadelesinin şu anki en güncel tarihsel hedefi, bu faşist Anayasa değişikliğine hayır demekten, hayırı örgütlemekten; faşizmi, kendisini ebedi kılma yanılgı ve çabasıyla birlikte geriletip nihai olarak alt etmeye yönelmekten geçiyor."

Fikirler

Zor Yıllar - Zeynep Altıok Akatlı

"Rehavete kapılamamak gerektiğini hatırlatmakla birlikte umutlanmak için çok fazla sebebimiz olduğunu unutmayalım."

Fikirler

Trump ikinci bir Irak yaratma peşinde ama koltuğunu kaybedebilir: Bu bir “deli işi” - Mustafa Kemal Erdemol

ABD’yi şu anda ciddi zihinsel sorunları olan, ergen liseli tutumlu biri yönetiyor

Fikirler

Yeni Nesilin Peşinde: Ensarlaşan Eğitim - Aysun Gezen

"Çocuklarımızın sağlıklı, mutlu, kendine yeten, kendi aklını kullanma cesaretine sahip, merakını hep taze tutan, soran, sorgulayan bireyler olarak yetişmesi için bu dogmatik sisteme ve müfredata karşı çıkarak işe başlayalım."

Fikirler

HAYIR'ımız Kazanıyor Halk Kazanıyor! - Onur Kılıç

"HAYIR sandıktan çıkacak sonucun ötesinde, muhalif toplumsal kesimler üzerinde çok önemli ve olumlu etkiler bırakmış, özgüven ve dinamizmi tazelemiş, yepyeni bir siyaset havzası oluşturmuştur." R-Aktüel | Sayı:2

Fikirler

Seçimleri TV'den izlemiyoruz! Sandıktayız! - Berkant Gültekin

"Bugün Hayır oyu verecek olan yurttaşlara “terörist” diyenler, seçim günü Hayır oyunu yok etmek için ellerinden geleni yapacaktır." R-Aktüel | Sayı:2

Fikirler

Öncesiyle sonrasıyla 16 Nisan üzerine notlar - Fatih Yaşlı

"Milli irade denildiğinde ne kastedildiğini az çok biliyoruz artık: AKP’ye oy veren ya da verme potansiyeli olanlar ancak milli iradeyi teşkil edebiliyor ve ancak sandıktan AKP’nin istediği gibi bir sonuç çıkarsa milli irade tecelli etmiş sayılıyor." R-Aktüel | Sayı: 2

Fikirler

Zor olanı başarıyoruz - Önder İşleyen

"HAYIR halkın güçlü kollarında büyüdü, büyüyor. Memleketin geleceğini de öyle dış güçler, AKP içi çelişkiler-çatışmalar değil halkın inisiyatifi belirliyor ve belirleyecek" Önder İşeyen - BirGün Pazar 26 Mart..

Fikirler

Ekonomide durum tespiti - Korkut Boratav

"Kriz etkilerinin bir bölümü ülke, bir bölümü ise dış kaynaklı. Türkiye ekonomisinin temel sorunu güncel bir krizden çok, işsizliği ve toplumsal bozulmayı sürekli besleyen durgunlaşmadır" (BirGün - 24 Mart)

Fikirler

Modernleşme Adımlarından Günümüz Taksim’ine - Cevahir Efe Akçelik

"İşte Taksim tüm bu değerlerin bir aynası olarak Cumhuriyet tarihi boyunca; çok kültürlülüğüyle, modernliğiyle, sanatsal gelişime katkısıyla, yirmi dört saat dinmeyen sesiyle önemini hep korudu. " R-Aktüel Sayı:1

Fikirler

Şehir Şehir Atatürk Portlerinin Hikayeleri

Ersoy Emin fotoğraf sanatçısı. Londra'da yaşıyor. 2007'de 'Atatürk' projesine başlıyor, hala devam eden bir proje. İnsanların Atatürk portreleri ile oluşturdukları kompozisyonlardan etkilenerek başlamış. Ersoy Emin’le şehir şehir Atatürk portlerinin hikayelerini konuştuk. R-Aktüel Sayı:1 - Söyleşi: Hande Gazey

Fikirler

Her Adımda Umudumuz Artıyor - Canan Kaftancıoğlu

"Referandumda memleketi için aydınlık bir gelecek umudu besleyen her bireyin karınca kararınca sürece destek verdiğini gözlemlemek bizlerin de umudunu artırıyor." R-Aktüel Sayı:1

Fikirler

Türkiye’de Bir Umut Krizi Yaşanıyor Hayır’la Bu Kriz Aşılacak - Merdan Yanardağ

"Biz umudu toplumsallaştırmalıyız ve iyiliğin toplumsallaşabileceğini bu topluma gösterebilmeliyiz." R-Aktüel Sayı: 1

Fikirler

Memleketin yeniden inşası HAYIR'la mümkün - Gökhan Günaydın

"En önemli mesele, HAYIR bir itiraz ama HAYIR'dan sonra yeniden bir inşa sürecinin başlaması lazım. Eğer yeniden inşa olmaz ise bugünkü HAYIR'ın bir anlamı yok." Gökhan Günaydın / R-Aktüel

Fikirler

AKP, Abdülhamid ile ne anlatıyor? - Berkant Gültekin

"Söz konusu olan, bugünün Türkiye’si ile 19. Yüzyıl Osmanlı’sı, başka bir değişle Erdoğan ile II. Abdülhamid arasında bağ kuran popülist bir propaganda çalışması." R-Aktüel, Sayı:1

Fikirler

Hollanda Krizinin Ardından Beş Maddede Karşılaştırmalı Faşizm - Levent Hekim

"Aklıma takılan bir şey var. Ülkede siyasi iklim bu durumdayken, siyasi iktidar faşizm göndermesiyle başka bir şey ima ediyor olabilir mi? Mesela “ Hollanda, Hollanda Faşizmi Senden Öğrenecek Değiliz…"

Fikirler

İşizlikde Patlama, Başkanlık ve Sopa Ekonomisine Geçiş - Hayri Kozanoğlu

Hayri Kozanoğlu, BirGün'deki köşesinde 'İşsizlik Patladı' yazısıyla, geçtiğimiz günlerde açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendirdi.

Fikirler

Yangından mal kaçırma fonu - Hayri Kozanoğlu

"Şimdiden uyarıyoruz, Türkiye Varlık Fonu yeni yolsuzluk ve usulsüzlük kapıları açmaya adaydır.Türkiye’nin böyle plansız, programsız, halkın paralarıyla yeni maceralara atılmasının gereği yoktur"

Fikirler

Donald Trump, Şi Jinping ve küreselleşme - Korkut Boratav

20’nci yüzyıl boyunca emperyalist sistemin ağababası konumunu üstlenmiş olan ABD, Trump’ın Başkanlığı altında bu sistemin bazı ekonomik ilkelerini tanımayacaktır

Fikirler

Rejim Değişikliği ve Mücadele - İlhan Kamil Turan

Karamsar, kötümser, umutsuz olmaya gerek yok. Yaşam üretkendir, öğrenme ve mücadele güzeldir, güzelleştiricidir. Unutmayalım, halk, “bu daha başlangıç, mücadeleye devam” demişti. Şimdi, benzer düşünen herkesin, aynı yöne akacak tarzda “hayır” demeyi öğrenme, benimseme ve yapma zamanıdır.

Fikirler

Gücünü gerçekten alan Hayır - Canan Kaftancıoğlu

EVET’in ardında AKP zihniyetinin var olma mücadelesi yatarken HAYIR’ın arkasında ise gerçek, sadece gerçek var. Ve biliyoruz ki gerçek devrimcidir, gerçek inatçıdır ve gerçek er ya da geç ortaya çıkar

Fikirler

Beştepe, Beyaz Saray ve Korku Anayasası - Taner Timur

Taner Timur, ABD Başkanlığı görevine bugün resmen başlayan D.Trump sonrası Beştepe, Beyaz Saray ilişkisini ve korku anayasasını yazdı.

Fikirler

Hayır Rüzgarı - Önder İşleyen

Önder İşleyen, Meclis'te ikinci tur oylamasına bugün başlanan Başkanlık anayasası karşısındaki HAYIR rüzgarını yazdı.

Fikirler

Hayri Kozanoğlu Ekonomideki Çöküşü Değerlendirdi : "Topu Elle Tutup Neden Penaltı Diye İtiraz Ediyorlar"

BirGün Medya'da Ece Zereycan'ın konuğu olan Prof.Dr Hayri Kozanoğlu, ekonomideki baş aşağı gidişi değerlendirdi.

Fikirler

AKP, Kemalistlerin yaptığını mı yapıyor? - Onur Kılıç

Ülke saltanat özlemcisi bir iktidar tarafından uçuruma sürüklenmeye çalışılırken bazı yazarların düşünce dünyaları ve bunu ifade biçimleri bu gerçekliğin hala çok uzağında.

Fikirler

Memleketi Kurtarmak İçin Lenin ve Che'ye İhtiyacımız Yok ! - Selçuk Candansayar

Bu yüzden bana göre ilk yapmamız gereken galiba Lenin’ e Che’ ye ihtiyacımız yok demek. İkincileyin de şöyle yapın diyenlere sen yap diye yanıt vermekle başlayabiliriz diye düşünüyorum. Devrimcilik, insanın önce kendinde devrim yapması demek. Burada da yukarda söylediğim süreç geçerli. İnsana devrimci olana kadar bu çok zor ve imkânsız gibi gelir ama bir kere kendinde devrim yapabilen, sonra öylesine bir özgürleşme yaşantılar ki, nasıl olup da bu güne kadar yapamadığına şaşırır.

Fikirler

Türkiye’de Krizin Kaynağı Emperyalizm ve Bağımlılık - Korkut Boratav

Türkiye’de Krizin Kaynağı Emperyalizm ve Bağımlılık - Korkut Boratav

Fikirler

Mavi Battaniye - Çağhan Kızıl

26 sene önce, bir sehir ayaklanmisti, ve bizim cocuklugumuz bicimlenmisti. Orada olmak güzeldi...

Fikirler

Ekonomi Geleceği Belirsiz Dipsiz Kuyuda - Aziz Konukman

Ekonominin geleceği dipsiz ve bilirsiz bir kuyuya benziyor. Kamu maliyesi çöktü. İşsizlik artıyor. İnsanlar borçlanarak yaşıyor, ancak bu döngü de artık tıkandı. Ekonomide Türkiye'yi neler bekliyor?

Fikirler

Küçük Adamların Yeni Oyuncağı KHK'lar - Aysun Gezen

Bugün Türkiye akademisi için yüzkızartıcı bir başka gün. Onlarca meslektaşım, arkadaşım eşit, adil, barış içinde bir arada yaşamın mümkün olduğu özgür bir toplumda yaşamak istedikleri ve örgütlü kötülüğün parçası olmayı reddettikleri için bir küçük adamın verdiği isim listesi üzerinden hayatlarını adadıkları mesleklerinden edildiler.

Fikirler

İstanbul tepe taklak!

Uyurken düşermiş gibi hissetmemizin nedeninin ağaçlarda uyuduğumuz çok eski zamanlardaki tecrübelerimizin bir kırıntısı olması gibi, genlerimizin zerresine yerleşmiş onca alışkanlığı öyle ya da böyle devam ettiriyoruz.