Fikirler
Fikirler

Fiilî demokrasi ve CHS, HGS vs. - Melih Pekdemir

"Yasal kılıf geçirildi ve tablo netleşti. Yasal kılıfındaki resmi adıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, kısacası CHS, bir nevi OGS, HGS gibi bir şeydir." (BirGün - 16.07.2018)

Fikirler

Meksika’da seçimler: Sabrın sonu Obrador - Hayri Kozanoğlu

"12 yıl önce zaferi çalınan Andreas Manuel Lopez Obrador bu kez sandıkları daha iyi örgütledi ve yüzde 50’yi aşan bir oyla hedefe yürüdü" (BirGün - 03.07.2018)

Fikirler

Dengeyi değiştirmeliyiz - Önder İşleyen

Gezi’den bu yana farklı biçimler alarak gelişen bu direniş dinamikleri akacak bir yatak bulduklarında açığa çıkıyor. Özellikle de gençlerin ve kadınların başını çektiği bu direniş dinamikleri AKP’nin gerçek anlamda kazanmasına imkân vermiyor

Fikirler

Yine ekalliyette kaldık! - Hayri Kozanoğlu

BirGün Gazetesi yazarı Hayri Kozanoğlu köşesinde 24 Haziran sonrası tabloyu 10 maddede değerlendirdi. Sözlerini "Türkiye’yi yeniden kurma çabasına girişmekten başka çaremiz bulunmuyor. Memleketimiz bu yılgınlık, çaresizlik ortamında devrimci bir iradeye her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyor. Yeter ki unutmayalım, "haklıyız kazanacağız !" diyerek bitiren Kozanoğlu'nun yazısını sizlerle paylaşıyoruz.

Fikirler

Seçim ve Dip Dalgası II: Büyü bozuldu! Değişim dalgası artık dindirilemez! - Önder İşleyen

"Dağılmış AKP’nin, yorgun ve büyüsü bozulmuş liderliğinin artık yapabileceği fazla bir şey kalmadı!"

Fikirler

Hatalı sollama - Onur Kılıç

"İktidar çevresi ve yandaşların, sürecin başında kurduğu ve esas olarak muhalif milyonları psikolojik açıdan baskılamayı hedefleyen kampanya fiilen çöktü."

Fikirler

NOTLAR | Seçimlere Geri Sayarken AKP'de Dağılma ve Muhalefet Dalgası

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kaldı. Baskın seçim kararının ardından geçen kısa dönem, AKP’nin referandumda görülen güç kaybının devam ettiğini gösteriyor. MHP’nin sahada olmadığı, Erdoğan’ın, önceki dönemlere göre düşen enerji (ve dağılan zihniyle) gündemi belirlemekte zorlandığı bir seçim dönemi yaşanıyor. Muhalefet hareketleri açısından ise güçlü bir enerjinin ortaya çıktığını söylemek mümkün.

Fikirler

NOTLAR | Geçmiş, Gelecek ve Güncel Görevler

"Birleşik mücadele zeminlerinden ayrılan ya da hiç yanaşmayanlar, hepsi aynı kayıkta ama hepsi farklı yöne kürek çekiyor."

Fikirler

Bırakın Dağınık Kalsın - Emir Yıldız

"Faşizme karşı mücadeleyi HDP’nin barajı aşmasına havale eden, Türkiye’nin değişim mücadelesini ve solun gelişimini başka güçlere dayanarak Parlamentoda görünür olmayla açıklamaya çalışan, siyaseti halkın örgütlü ve kolektif mücadelesinden kopartıp ‘bireysel temsil’ üzerinden (sosyal medya görünürlülüğü üzerinden) gösteriye dönüştüren bu tarzın kendisi kabul etmek gerekir ki tam da burjuva siyasetinin labirentlerinde nefes tüketmekten başka bir şey değildir. "

Fikirler

Dolarda kur, muhalefette üçüncü tur - Melih Pekdemir

"Pişmiş aşa su katmıyoruz, kendi aşımızı pişirelim diyoruz, çünkü seçim sonrası o üçüncü turda sadece ve sadece halkın öfkesiyle ve gücüyle baş başa kalacağız." BirGün

Fikirler

Şu Meşhur Parlamento Meselesi - Emir Yıldız

"HDP listesinden seçime girerek; sosyalizmi, Meclise taşıyarak yapabileceklerini söyleyenler hiç inandırıcı olmadıklarını bilsinler."

Fikirler

Kurgusal Gelecek - Yusuf Tuna Koç

"Modern insan, içinde yaşadığı dünyanın sorunlarından bir çıkış olarak gördüğü fantezi dünyasından ne zaman çıkacak? Ünlünyönetmen Spielberg bu trendin de aynı western filmleri gibi sonlu olduğunu ve önümüzdeki beş-on yıl içerisinde biteceğini öngörüyor. Peki sonrası? Bugünün sorunlu ve buhran dolu dünyasından kaçamayan milyarlarca insanın bundan sonrasında sarılacağı alıntı ne olacak?" Redaksiyon Dergi'nin 18. sayısından...

Fikirler

Hack: Kahramanlık Değil, Kolektif Hareket! - Mutlu Erol Kahya

"Sadece kolektif bir biçimde hareket ederek tüketim kültürüne ve popüler olana karşı direniyorlar. Bilginin tekellerde kalmasına karşı mücadele ediyorlar. Bir diğer anlamıyla ‘bizim’ için bilgiyi sıradanlaştırıyorlar." Redaksiyon Dergi'nin 18. sayısından...

Fikirler

Daha fazlası gerek - Önder İşleyen

Seçimleri her şeyin sonu ya da başlangıcı olarak görmek (solda yeni parlamento merkezli yaklaşımların körüklediği ve 7 Haziran’da da görülen) büyük bir yanılgıdan başka bir şey değil. Seçim sonuçları AKP lehine olsa dahi kısa sürede yeni bir yönetememe krizine girileceği aşikâr

Fikirler

IQ Savaşları Küreselleşiyor! - Furkan Üstünbaş

"Neoliberal düzenin çalışma şartlarına daha iyi uyum sağlayacak insanlar bulmak için bir takım becerilerin ölçüldüğü ve zaten ortaya çıkış amacı belli bir kesime yüksek belli bir kesime düşük puan aldırmak olan testlere göre dünya haritası hazırlanması, durumun vehametini ortaya koyuyor."

Fikirler

Gençleri 16 yıldır uyuşturucudan neden korumadınız? - Ergün Demir - Güray Kılıç

"Uyuşturucu kullanımını tetikleyen faktörler AKP döneminde hızla artmaktadır; düşük eğitim seviyesi, işsizlik, borçlanma, göç, fuhuş ve şiddet madde kullanımını tetikleyen faktörler arasında yer almakta ve son yıllarda bu faktörler hızla artmaktadır."

Fikirler

Seçim mi? Sistem mi? 25 Haziran Sorunsalı - Kansu Yıldırım

"Devrimcilerin, solun önceliği yeniden emekçi halk sınıflarıyla irtibat kuracağı, kitleselleşmeyi önüne koyan, kokuşmuş düzeni değiştirmeyi hedefleyen bir programdır. "

Fikirler

Zemin

"İktidar, çocuğun cinsel istismarını suç ve ceza ikilemine sıkıştırıyor; dahası cezaları arttırıp, sansasyonel ve insan haklarına aykırı cezalarla toplumsal tepkiyi yok etmeye çalışıyor." RedSista Blog

Fikirler

Halk Egemenliği Üzerine - 1

"Halk, emekçi halk, emekçi sınıflar, ezilen halk; “burjuvazi ile halk arasındaki antagonizma” (Marx); halk devrimi, halkçı devrimler vb. deyişler, bizzat Marx, Engels, Lenin tarafından birçok kez dile getirilmiştir. Halk terimi kapsadığı sınıfsal-toplumsal bileşimi yansıtmaktadır ve işçi sınıfı/proletarya ve bağlaşıklarının tümünü kapsayan devrimci bütünlük yaklaşımının bir ifadesi olarak değerlendirilmelidir"

Fikirler

Kooperatifler üzerine düşünmek - Hayri Kozanoğlu

Bugün Türkiye’de, tüm dünyada olduğu gibi çok uluslu şirketler öncülüğünde kapitalist küreselleşmeye, piyasa toplumuna, müştereklerin özelleştirilmesine, kitlelerin karar alma süreçlerinin dışında bırakılmasına karşı; “kamuculuğu, kolektif mülkiyet biçimlerini, üretenlerin yönetmesini” savunmalıyız

Fikirler

İhbarcıların çaldığı hayatlar, öldüren OHAL/KHK rejimi - Aysun Gezen

"OHAL/KHK rejiminde cisimleşen keyfilik, hukuksuzluk, yaygınlaştırılan ihbarcılık, statü/kadro sahipliği için AKP’nin sadık kölesi olmak, yükselmek için başkalarının üzerine basmayı teşvik etmek ve liyakatı yok saymak bu katliamı adım adım hazırladı" BirGün

Fikirler

İran’da Post-İsyan Dönemi - Saeid Mozafari

"‘Ekmek, Emek, Özgürlük’ talep eden halkın Ocak İsyanı vurgulandığı üzere 39 yıldır farklı yöntemler ile yok oluşa sürüklenen farklı toplumsal fay hatlarını faal hale getirip cesaretlendirdi ki bugün İran’da Gonabadi Dervişlerin hak mücadelesini görüyoruz."

Fikirler

Patronlar havuza düşerken, bizlere düşen… - Barış İnce

"Yargıda, güvenlikte, bürokraside kurulan mutlak hâkimiyet, ana akım medyada da tamamlandı. Burada gözlerin bizim gibi bağımsız medyada görev yapan gazeteci ve yazarlara çevrilmesi doğaldı, öyle de oldu" Barış İnce - BirGün

Fikirler

Borç Düzenine Alternatif: Sabotaj - Pınar Yüksek

500 milyon dolar değerindeki öğrenim kredisi senetlerini yakıp küllerini sanat eseri olarak sergileyen Şili’li sanatçı Francisco Tapia (mahlası “Papas Fristas”) üzerine yazan Morgan Adamson’ın dediği gibi, sabotaj, kriz kapitalizminde “sömürü biçimlerini kuvvetlendiren hesaplama ve hesap verebilirlik gibi maddi uygulamalara müdahale eder”. Redaksiyon Dergi'nin 18. sayısından...

Fikirler

Acil servislerden neden ilave ücret alınmaktadır? - Ergün Demir - Güray Kılıç

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, özel hastanelerin acil servislerinde para alınmayacağını iddia etmesine karşın gerçekleştirilen düzenleme ile birlikte özel hastanelerdeki soygun katlanarak devam edecek!

Fikirler

Mutluluk paradoksu - Hayri Kozanoğlu

"Ernest Hemingway’in“Zeki insanın mutluluğu, bildiğim en nadir şeydir” şeklinde güzel bir sözü var. Bugünün Türkiyesi›nde fazlasıyla geçerli olmalı…" Hayri Kozanoğlu - BirGün

Fikirler

Yapılacak çok şey var ama önce inanmalıyız - Önder İşleyen

"Referandumda büyük propaganda imkânlarına, toplumda uygulanan baskıya ve diğer her şeye rağmen toplumun yüzde 50’sinden daha fazlasının AKP düzenine karşı çıktığını unutmamak gerekir. Önemli olan bu toplum kesimlerini de yeniden harekete geçirecek yolların bulunması için kafa yormak olmalı. Buradan bakıldığında ise yapılabilecek pek çok şey olduğunu göreceğiz" Önder İşleyen - BirGün 25.02.2018

Fikirler

ABD ile Gerilim İçindeki İttifak Kapısı - Önder İşleyen

ABD Dışişleri Bakanı R.Tillerson Orta Doğu turunun son adımında Türkiye’de olacak. Tillerson’ın gelişi üzerine bir haftadır Afrin ve Menbiç üzerinden karşılıklı mesajlar verilmeye devam ediyor. Oldukça sert bir tondaki mesajlar ABD-Türkiye ilişkilerinin kopma noktasına geldiği biçimindeki değerlendirmelere neden oluyor.

Fikirler

Çin’in Stratejik Ekonomik Planlaması ABD’nin Başarısız Kapitalizmi - James Petras

Çin, ABD’nin küresel-finansal egemenliğini sonlandırmak için adımlar atmıştır. Çin, Avrasya çapında Tek Kemer, Tek Yol (İpek Yolu) ile küresel alt yapı ağlarını ilerletmesiyle dünyanın lideri olarak yükselmektedir.

Fikirler

Latin Amerika solu ve seçimler - Hayri Kozanoğlu

Hayri Kozanoğlu'nun 13.02.2018 tarihli BirGün'de yayınlanan yazısı...

Fikirler

CHP'de Çizgi Tartışması Bir Başka Kongreye - Yaşar Aydın

BirGün gazetesi Ankara temsilcisi Yaşar Aydın, sol partilerin kongre sürecini BirGün Pazar'a değerlendirdi. Aydın'ın yazısının CHP kongresine ilişkin bölümünü paylaşıyoruz :

Fikirler

'Neoliberalizm Türkiye'de: 24 Ocak Kararlarının Anatomisi - Kansu Yıldırım

James O’Connor gibi iktisatçılara göre krizler ve onları izleyen genişleme dönemleri kapitalizmin yeniden yapılanmasını sağlar. Çelişkilerle malul olan kapitalist üretim tarzı için krizler aynı zamanda sermaye birikiminin ve siyasetinin restorasyonu için birer “imkândır”. Pek çok ülkede yaşanmış krizlerin en önemlilerinden birisi, “finans hegemonyasına yol açan” ve neoliberalizmi tarih sahnesine çıkartan 1970’lerin sonundaki krizdir. 1977 krizi, sadece ekonomik tedbirlerle sınırlı kalmamış, toplumları siyasi, ideolojik ve kültürel olarak yeniden düzenleyen geniş ölçekli hegemonya projelerini ve birikim modellerini gündeme getirmiştir. Türkiye’de bu durumun hem askeri zoru hem de piyasa zorunu içeren yansımaları 24 Ocak Kararları ile başlamıştır diyebiliriz. Öncelikle 24 Ocak Kararlarına yol açan atmosferi kısaca inceleyelim.

Fikirler

Değiştirmek mümkün; ama nasıl? - Önder İşleyen

"TBMM önünde bir işçinin kendini “Geçinemiyorum” diyerek yakması, halkın nasıl bir çaresizlik içinde olduğunu ortaya koymaya yetiyor. Bu çaresizliği üreten en önemli faktör hem toplumsal alan da hem de siyasal alanda durumu değiştirebilecek görülen bir kuvvetin olmaması. Bunun için ülkemizde muhalefetin de öncelikle bugünkü durumun değişmesine imkân tanımayan mevcut güçler dengesini bozacak bir kuvvet oluşturabilmesidir" Önder İşleyen - BirGün Gazetesi - 14 Ocak 2018

Fikirler

İran’da Protestolar Üzerine 5 Nokta - Mehrdad Emami

"İran halkının protestoları şu ana dek her hangi belli bir kazanca ulaşmamışsa bile sözde ‘Reformcu ve Usulcu’ ikileminin ne denli sahte olduğunu attığı sloganlarda göstermiştir: ‘İslahcılar, Usulcular size macera bitmiştir’. Bu sloganın bize anlattığı biçimde, ‘İslahçılar’ ve ‘Usulcular’ arasındaki ayrım, tamamen yapay bir ayrımdır ve bunun göstergesi de 2009’da siyaset alanını sokak olarak gören hareketin 2017’e geldiğimizde ‘sokakta siyaset mi olur?’ söylemini benimsemesidir."

Fikirler

2017’de iç siyasetteki kırılmalar ve HAYIR'ın çağrısı: Başka türlü bir şey - Önder İşleyen

"Her yerde artık halk ne bu köhne düzenin devam etmesini ne de onun bir versiyonunu değil başka bir şey istiyor! Bu da ancak –mevcut muhalefet dışında- başka bir siyasetle başka bir yoldan yaratılabilir… 2018 böyle bir yolun açma iradesiyle mücadelenin çoğaldığı Hayır’ın neşesinin, umudunun ülkeyi kuşattığı güzel bir yıl olsun" Önder İşleyen'in 31.12.2017 tarihli BirGün Pazar'da yayımlanan yazısı...

Fikirler

İmkânsızı iste, gerçekçi ol - Oğuzhan Müftüoğlu

"Onlar bağnazlığı, ayrımcılığı, şiddeti, harisliği, düşmanlığı, kin ve nefretten beslenen karanlığı körüklüyor; buna karşı devrimci muhalefetin yolu, hoşgörüden, dayanışmadan, özgürlükten, sevgiden ve paylaşmadan geçecek" Oğuzhan Müftüoğlu'nın 31.12.2017 tarihli BirGün Pazar'da yayımlanan yazısı...

Fikirler

Yılbaşında Gerici Kuşatma ve Siyasal İslamın Toplumsal Tahkimatı

Yılbaşı kuşatması, Türkiye’nin bir din devletine dönüştürülmesine yönelik yoğunlaştırılan ve süreklilik kazandırılan politikanın birer parçaları.

Fikirler

Trump’ın Ulusal Güvenlik Stratejisi - Hayri Kozanoğlu

"Trump’ın tüm meydan okumalarına, tehditkâr ifadelerine karşın Ulusal Güvenlik Stratejisi-2017 adeta ABD emperyalizminin çaptan düştüğünün, iddialarından vazgeçtiğinin itirafı gibi. Buna karşın “tek dişi kalmış canavar” denilebilecek ölçüde çaptan düşmediği de ortada. Önümüzdeki dönem, daha fazla savaş endişesi yaratıyor." Hayri Kozanoğlu'nun 26 Aralık tarihli BirGün'de yayınlanan köşe yazısı...

Fikirler

Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir: Sol kendi sözünü yüksek sesle söylemeli

Ekim Devrimi 100. Yılı Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde anıldı. Söz konusu Ekim Devrimi olunca anmanın yeterli olmadığı onu bugünün dünyasında anlamak gerektiği fikri öne çıkıyor. Dünyanın önde gelen Marksist kuram dergilerinden Monthly Review Türkiye’nin Editörü ve Yayın Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir’le derginin Ekim Devrimi sayısını ve bu bağlamdaki güncel tartışmaları BirGün Pazar için Can Uğur'a konuştu

Fikirler

ABD artık uluslararası sistemin hasta adamıdır - Barış Adıbelli

1991’den bugüne kadar ABD rakipsiz, tek başına dünyayı yönete geldi; hatta kendisini yeni Roma İmparatorluğu olarak bile gördü. Ancak bugün gelinen noktada ABD, Çin ve Rusya’yı küresel konumuna karşı meydan okuyan güçler olarak görmeye başladı

Fikirler

Erdoğan mı Akşener mi? sorusu yanlış bir sorudur! - Güven Gürkan Öztan

"16 Nisan tecrübesinden ders alınmalıdır ama o ders ‘blok siyaseti’ değildir. Emek, laiklik ve adalet arasındaki politik bağı tabanda örgütleyerek büyütmektir. Halkın adaylarını Saray’ın karşısına dikmektir." 18.12.2017 BirGün

Fikirler

Toplumsal ruh halimiz: İyi değiliz - Fatih Yaşlı

"Ortasından ikiye bölünmüş ve asgari müşterekleri neredeyse hiç kalmamış toplumun yine de ortak bir noktası var gibi görünüyor: Kayıtsızlık. Her iki taraf da, şüphesiz ki farklı nedenlerle, hızlı bir apolitikleşme süreci yaşıyor, hızlı bir şekilde gündemden, güncel siyasetten kaçıyor, olup bitene kayıtsız kalıyor, tepki vermiyor."

Fikirler

Aladağ davası memleket davasıdır! - Feray Aytekin Aydoğan

"Yanmış bedenleri bir ambulansın ardına doldurup morga gönderilen ve ancak DNA testi sonucunda ayırt edilebilen yanmış bedenleri birbirine sarılmış vaziyette bulunan çocuklarımızın yeri tüm Türkiye’nin hafızasında şimdi nerede? Aladağ davası geleceğimize; kamusal, bilim ve laik eğitime sahip çıkma davasıdır" Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan'ın 17 Aralık'ta BirGün'de yayınlanan yazısı...

Fikirler

Bir yol açmak - Önder İşleyen

"OHAL ile birlikte muhalefetin hareket kabiliyetinin sınırlandırılmasının etkisiyle oluşan durağanlık olumsuz bir algıya neden olsa da, HAYIR dalgasının ilerici birikiminde ortaya serilen toplumsal dinamizm ve değişim talebi eksilmeksizin ortada durmaya devam ediyor" BirGün Pazar...

Fikirler

Ekonomi gerçekten uçuyor mu? - Hayri Kozanoğlu

"Tüm okurlar düşünsünler, alım güçleri, tüketim olanakları “level atladı mı?” Cevap olumsuzsa büyüme kâğıt üzerinde kalmış, ete kemiğe bürünememiş demektir…" Hayri Kozanoğlu'nun 12 Aralık'ta BirGün'de yayınlanan yazısı...

Fikirler

Kudüs… Ey Kudüs - Melih Pekdemir

Bu, bir romanın adıdır. 1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında Kudüs parçalanmıştı. Larry Collins ve Dominique Lapierre, Filistin’i bölmek için Birleşmiş Milletler’deki oylamanın Yahudiler arasında yarattığı sevinç ve Araplar arasında yaşanan keder ekseninde işte bu şehrin romanını kaleme aldılar. Sevinç ve keder katlanarak geldi günümüze ve devam ediyor.

Fikirler

Putin’in kanatları altında! - Hayri Kozanoğlu

Erdoğan’ın Putin’le aynı masada poz vermesini yorumlamaya çalışalım. Yuan sözleşmesiyle ABD hegemonyasının ekonomik ayağına bir çentik atılırken, NATO ittifakının Türkiye gibi sadık bir ülkesinin Cumhurbaşkanını Trump’ın can düşmanı İran Devlet Başkanı Ruhani’yle aynı karede bir araya getirerek, ittifakın askeri ayağının inandırıcılığı da zayıflatılıyor. Bir de bu manzaranın üzerine Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alımına ilişkin anlaşmanın yarattığı travmayı eklerseniz, ABD’nin RTE’ye ciddi anlamda diş bilediğini tahmin etmeniz zor olmaz.

Fikirler

Kışa girerken; enerji yoksulluğu ve asgari ücret tartışmaları… - Kemal Ulusaler

"Bugün bir ailenin gelirinin neredeyse yarısı enerji harcamalarına gidiyor. Dünya ölçeğine göre bu oran en fazla yüzde 25 olmalı. Buna göre, asgari ücretlinin enerji harcamalarının insani boyuta çekilebilmesi için asgari ücrete en az yüzde 40 zam yapılması gerekiyor" Kemal Ulusaler'in 27 Kasım'da BirGün'de yayınlanan yazısı

Fikirler

Siyasal İslam’ın cici Amerikan karşıtlığı ve anti-emperyalizm - Önder İşleyen

"Yeşil Kuşak’la başlayıp 12 Eylül’den geçerek BOP stratejisinde tarlası çoktan sürülmüş olanların, söz konusu anti-emperyalizm ve bağımsızlıkçılıksa söyleyebilecek tek kelimeleri yok" Önder İşleyen'in 26 Kasım'da BirGün'de yayınlanan yazısı...

Fikirler

Yeni AKM aynasında eski bir öykü: ‘Avam’ desteğiyle ‘havas’ politikası.. - Taner Timur

Tarihi şehirlerin kültürel dokularını ilgilendiren her türlü girişim aslında büyük yankılar uyandırır. Eski yapıların –kuşkusuz değişik nedenlerle- sevenleri de vardır, sevmeyenleri de! Kimileri bunların yıkılmasını kişisel bir acı olarak yaşar, kimileri de hararetle alkışlar. Özgür insanların, özgür ülkelerin ‘olmazsa olmaz’ özelliğidir bu! Kırk beş yıl önce Paris’te eski bir gar olan Montparnasse Garı’nın yıkılıp yerine bir kulenin yapılması yıllarca süren tartışmalara yol açmıştı.

Fikirler

Zoraki Atatürkçülük, Siyasal İslam ve Muhalefet - Önder İşleyen

Atatürkçülüğü bir taktik olmaktan öte zorunluluk haline getiren faktörlerden birisi Meral Akşener’in çıkışı. Cumhuriyetçi sağ kesimler 2002’den itibaren siyasal İslamcı hegemonyanın içinde eritilebildi. Ancak bunun giderek zorlaştığı referandumda açık biçimde görüldü. İyi Parti, AKP tabanına seslenebilme potansiyeli nedeniyle 2019 öncesinde en önemli risk olarak öne çıkıyor. Erdoğan, bu riski bertaraf etmek için Atatürk üzerinden merkezi doldurmaya yönelik bir söyleme başvurarak, Partisini de bu yönde harekete geçiriyor. Bu bir yanıyla içermeye dair bir hamle. Milliyetçi-muhafazakar tabanın parçalanmasının önüne geçmeyi ve kendi dışında bu alana yönelen hamleleri kırmayı amaçlıyor.

Fikirler

Ekim Devrimi üzerine birkaç not - Korkut Boratav

Lenin’in devrim anlayışı, kapitalizmin, örgütlü, sınıfsal bir müdahale sonunda son bulacağı önermesini içeriyor. Önceki tarihsel örneklerdeki gibi yeni toplumsal sisteme kendiliğinden geçiş öngörülmemektedir

Fikirler

Ekim Devrimi ve Haziran İsyanı ve… - Melih Pekdemir

"Lenin, o yıllarda “devrim”den bahsederken, “mutlakıyeti devirmek ve siyasi özgürlük kurmak için devrimi” kastediyordu. Ekim Devrimi elbette bir proleter devrimdi ama Lenin’in baştan itibaren sadece “işçi sınıfına gidin” değil “nüfusun tüm sınıflarına gidin” (Ne Yapılmalı?) dediği ve otokrasiye karşı bütün halk kesimlerini seferber etmeyi gözettiği bir sürecin ürünüydü" Melih Pekdemir'in 5 Kasım'da BirGün Pazar'da yayınlanan yazısı...

Fikirler

Sağlığın İdeolojisi II - Pınar İçel

Bir önceki yazıda alternatif sağlık politikaları tartışan çevrelerin düştüğü kimi yanlışları konu etmiş, bu yanlışları üreten aklın tüm dünyada sosyalist fikirlerin hegemonyasının gerilemesi ve liberalizmin zaferini ilanıyla ilintisinden bahsetmiştik. Bu genel perspektif akılda tutulmak kaydıyla aşağıda tartışmaya açılan konuların da bütüncül bir yaklaşım açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Fikirler

Duygu siyaseti değil bilinç siyaseti - Selçuk Candansayar

"Devrimcilerin yolu, çomar küfürleşmesinin dışına çıkmaktan, toplumda çomarların değil ezilen, sömürülen, aklı dondurulmaya çalışılan iyi, güzel, doğru olmaya hazır insanlar olduğunu aklımıza kazımaktan geçiyor. Duygu siyaseti değil bilinç siyaseti."

Fikirler

Türkiye’de Suriyeli emekçi sınıfların durumu ve Suriye burjuvazisi - Kansu Yıldırım

AKP iktidarı Suriyelileri yalnızca Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlara karşı bir siyasi kozmuşçasına kullanmakla kalmayıp bir yandan da ekonomik teşvikler aracılığıyla Suriyeli sermayeyi Türkiye kapitalizmine dahil etmeye gayret göstermektedir. Bundan amaç, uzun vadede Suriye küçük burjuvazisini palazlandırarak sınıfsal aidiyeti pekiştirmek ve toplumsal entegrasyonu güçlendirmektir

Fikirler

Gurur Tablomuz Sağlık!

Sağlık sisteminin yaldızlarla süslenip çok başarılı olduğunun anlatıldığı, savaşın hiç yokmuş varsayıldığı bir güne uyanmış olacaktık böylesi durumda.. Şimdiki durum farklı mı? Neyse ki şimdi faturayı kesebilecekleri birileri var..

Fikirler

“Ulusların Kendi Kaderini Tayin Etmesi” meselesine dair kısa not

"Sömürgeci/emperyalist bir devletten kurtulmak kendi kaderini tayın etmenin yeterli koşulu mudur? Eğer öyleyse bu, devleti olan ülkelerde halk kendi kaderini tayin ediyor demeye gelir!" (29 Eylül BirGün - Fikret Başkaya - Doç. Dr., Özgür Üniversite Kurucusu)

Fikirler

İbrahim Varlı 8 Maddede Referandumun Sonrasını Yazdı

İbrahim Varlı, BirGün'deki bugünkü yazısında referandum sonrasında muhtemel gelişmeleri 8 maddede özetledi.

Fikirler

Aydoğan: TEOG, Memleket Meselesi!

Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan bugün BirGün Pazar'da yayınlanan yazısında, "Gelinen noktada imam hatip liselerinden mezun olan 5 öğrenciden ancak birinin yükseköğretim programlarına yerleşebildiği devletin resmi verileriyle de kanıtlanmış oldu. Sınav sisteminin kaldırılmasının en temel nedenlerinden biri, imam hatip okullarının başarısızlığının verilerini ortadan kaldırma çabasıdır. Bizler için, çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakma mücadelesi verenler için, mesele memleket meselesidir." dedi.

Fikirler

Fındıkta sömürü de mücadele de eskidir - Önder İşleyen

"Fındıkta sömürü yeni değil. 70’li yıllarda bu sömürü ilişkisi tüccar-tefeci ilişkisi içinde gerçekleştiriyordu. Bunun karşısında ise örgütlü bir halk hareketinin yürüttüğü mücadele vardı. AKP iktidarıyla birlikte tüm tarım ürünlerinde olduğu gibi fındıkta da üreticiye koruyan birlikler ortadan kaldırıldı" Önder İşleyen'in bugün BirGün Pazar'da yayımlanan yazısı...

Fikirler

Kapital ve Faust: Marx'ta Faust İmgesi Üzerine Kısa Değini - Kansu Yıldırım

Das Kapital’in entelektüel formasyonunun eşsizliğini belirleyen sadece Marx’ın siyasal iktisat bilgisi değil, başta iş müfettişleri raporları olmak üzere döneme ışık tutan ampirik malzemeyi titizlikle işlemesi değil, düşünürlerle girdiği polemikler değil, etnografik çalışmaların en kapsamlılarından birisi olması değildir. Kapital’in sayfalarında siyasal iktisatçıların, filozofların, gazetecilerin yanı sıra Shakspeare, Faust, Balzac, masallar, kurtadamlar, vampirler, dizeler, şiirler, yani edebiyat karşımıza çıkar. Kapital, soyutlama yeteneğinin farklı disiplinlere ve alanlara erişimini göstermesi açısından da biricik bir metindir.

Fikirler

Sağlığın İdeolojisi - Pınar İçel

"Sağlık ideolojik bir aygıt olarak sayılabilir mi? Sistemin yeniden üretiminde sağlığım oynadığı rol nedir?" Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Sekreteri Pınar İçel RedHaber'e yazdı...

Fikirler

12 Eylül'den yeni Eylüllere: Zamanı, geçmiş düzeni geride bırakmak - Önder İşleyen

Ne kadar karanlık içinde olursak olalım, artık zamanı geçmiş bu düzene karşı yeniden başarabilmenin imkânları çoğalıyor. Yeter ki şimdi, tıpkı o günlerdeki gibi buna inanalım ve bunu isteyelim! Şimdi 37 yıl sonra artık gelecek 12 Eylül değildir, gelecek Gezi’dir, Haziran’dır!

Fikirler

Siyasal İslama karşı alternatif bir güç oluşturmak mümkün - Önder İşleyen

"Halkın değişim talebinin parlama noktaları olarak öne çıkan uğrakları devrimci demokratik bir dönüşüme doğru geliştirecek, bağımsız bir halk gücü yaratmaya odaklanan siyaset etrafında toplumu birleştirmenin yolları aranmalı. İçinden geçtiğimiz kriz dönemi, farklı coğrafyalarda görülen örneklerinde de olduğu gibi, böyle bir hareketin gelişme imkânlarını ortaya koymaktadır" Önder İşleyen'in 27 Ağustos'ta BirGün'de yayımlanan yazısı...

Fikirler

“Ha nikâh memuru, ha müftü ne fark eder” öyle mi? - Fatih Yaşlı

Fatih Yaşlı'nın 2 Ağustos Çarşamba günü BirGün Gazetesi'nde yayınlanan köşe yazısı...

Fikirler

‘Kıyafetime Dokunma’ ya da Ezber Yeniden… (RedSista Blog)

Red Sista (Redaksiyon Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Atölyesi) Blog - redsistadergi.wordpress.com

Fikirler

Daha Etkili Daha İnisiyatifli Bir Muhalefet - Önder İşleyen

Yarattığı politik sonuçlarla birlikte, Maltepe Mitingi’nin milyonlarla ifade edilecek büyük buluşması AKP’nin kitle ölçeğini aştı. İktidar 15 Temmuz’da muhalefetin bu politik etkisini İslamcı-milliyetçi seti yükselterek kırma

Fikirler

Gezi ruhu Maltepe’de - Hayri Kozanoğlu

Saray rejiminin artık kendine oy veren inançlı, imanlı sade yurttaşların da yüzünü güldürme potansiyeli kalmamıştır. Cumhuriyetin kazanımlarına, ülkenin demokratik birikimine arkasını dönmüş bir zihniyet bu ülkeyi bir adım ileri götüremez (BirGün 11 Temmuz)

Fikirler

Maltepe ve Sonrası - Önder İşleyen

9 Temmuz 2017 - BirGün Pazar

Fikirler

Leyla Halid : Kürtler ABD ve İsrail’e İtimat Ediyorsa Hatalıdır

Hasan Sivri, Filistin Davasının sembollerinden ve FHKC Politbüro üyesi Leyla Halid ile Filistin’de zaferle biten açlık grevi ve bölgedeki gelişmeler üzerine medya şafak için röportaj yaptı. Ropörtajın bir bölümünü aktarıyoruz :

Fikirler

Kıdem, grevler ve işçi sınıfının Haziran günleri - Gamze Yücesan Özdemir

"Marx’a atıfla burjuvazinin hamleleri bir şimşek gibiyse, işçi sınıfının uzun vadeli, belirsiz ama süregiden mücadelesi gök gürültüsünü andırır"

Fikirler

Katar krizini nasıl okumamız gerekiyor? - Önder İşleyen

"AKP’nin referandum boyunca köpürttüğü anti-Batıcılık gibi, çıkmaz sokaklarında devreye soktuğu ABD karşıtı söylem ve fetihçilik üzerinden bir anti-emperyalizm tartışması yapmak dahi budalalılık olur!"

Fikirler

2019 diyenlere inat Hayır’ı ve hayatı örgütlüyoruz! - Gamze Yücesan Özdemir

"Gündelik hayatı siyasallaştırmak kuşkusuz yabancılaşmaya karşı durmak anlamına geliyor. Emekçiler kendilerini ne kadar harcar, ne kadar yıpratırsa, karşılarında kendi yarattıkları yabancı nesnel dünya o derece güçlenir"

Fikirler

Her İslamcının rüyasıdır Oval Ofis’te poz vermek - İbrahim Varlı

"O poz bugün bir şekilde verilecek. Trump ve Erdoğan ilk kez yüz yüze görüşmüş olacak. İki isim de birçok açıdan birbirine benziyor." İbrahim Varlı'nın 16 Mayıs günü BirGün'de yayınlanan köşe yazısı

Fikirler

Post-Referandum sendromunu aşma kılavuzu - Hayri Kozanoğlu

"Gelecek bizimdir. “Zor ve baskı”, sırf “koruma ve kollama” aygıtlarıyla, seçim rüşvetleriyle siyasete tutunmaya çalışan RTE ve avenesi için, bir noktadan sonra para etmez... " Hayri Kozanoğlu'nun 16 Mayıs'ta BirGün'de yayınlanan köşe yazısı...

Fikirler

Trump neden YPG’yi ağır silahlarla donattı? - İbrahim Varlı

"ABD tankları sınırda YPG ile TSK arasında tampon oluştururken, Washington bu kez de YPG’yi ağır silahlarla donatma kararı aldı. Peki, ABD’nin YPG’yi silahlandırması ne anlama geliyor?" İbrahim Varlı'nın 11 Mayıs günü BirGün gazetesinde yayımlanan köşe yazısı

Fikirler

Pınar Öğünç : Haziran Aktı Aktı Bitmedi

"Haziran korteji, Maltepe, Eyüp, Kartal onlarca mahalle meclisiyle birlikte aktı aktı, bitemedi geçerken. Antikapitalist Müslümanların 'Kahrolsun hak yiyenler','Allah yalanı sevmez' pankartlarının bu yıl manası başkaydı." Pınar Öğünç'ün bugün Cumhuriyet'te yayınlanan köşe yazısı...

Fikirler

AKP, devlet iktidarı ve büyük sermaye - Kansu Yıldırım

Büyük sermayenin başkanlık iştahının bir nedeni de 15 Temmuz’dan itibaren başlıca iktisadi müdahale aracı haline gelen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile özelleştirme kataloğu olarak Varlık Fonu’dur

Fikirler

Tuğralı mühre ıstampa olmamak - Melih Pekdemir

"Elbette 2013 gibi bir Gezi olmayacak. Her şey bir yana bu zalimler canlı bomba korkusu salarak o meydanları gasp ettiler. Ama dar sokaklar, ama pazaryerleri, ama sokaklara açılan hane kapıları şimdi hepsi birer Gezi…" BirGün* 24 Nisan 2017

Fikirler

Erdoğan’ın Türkiye’yi İslamlaştırma planı o kadar zararlı ki geri dönüşü çok zor görünüyor

" İslamcılık hâlâ, Erdoğan’a siyasal güç kazandıran en temel kaynak ve Erdoğan’a sadık olanlar o ne yaparsa yapsın arkasından gidecektir… "

Fikirler

Referandum, Erdoğan ve Diyalektik Dersleri - Taner Timur

"Evet, Erdoğan usta bir diyalektisyen; fakat Hegel’in değil de Aristo’nun diyalektiğini kullanıyor! Kuşkusuz okuma ve incelemelere dayanan dürtülerle değil; daha çok, yaşayan Osmanlı değerlerinin güçlü bir taşıyıcısı ve temsilcisi olarak.."

Fikirler

HAYIR Daha Bitmedi! Mücadeleye Devam! - Aysun Gezen

"Bizim umudumuz verilen mücadeleden geliyor; bizim umudumuz verdiğimiz mücadeleyi skora da yansıtabileceğimize olan inancımızdan geliyor. Halkın en az yarısının HAYIR deme kararlığından geliyor."

Fikirler

Koalisyon İstikrarsızlık Mı? Kısa ve Net HAYIR - Gökçe Bolat

"İleri demokrasi” makyajı çok kısa bir sürede döküldü, 2017’de bize “güçlü devlet, güçlü millet” söylemiyle otoriter bir yönetim dayatılmakta." R-Aktüel | Sayı:3

Fikirler

Hayır’da Çoğalmak, Hayır’da Örgütlenmek - Güven Gürkan Öztan

"Haziran, ilk günden itibaren umudu büyütmenin ancak cesareti örgütlemekle mümkün olduğundan hareketle bu yenilmişlik duygusunu aşmanın yollarını aradı."

Fikirler

Halk neyi oylayacak? Neye evet, neye hayır? - İbrahim Kabaoğlu

‘Evet’, anayasal ve siyasal birikim bakımından tarihimizde en büyük kırılmayı beraberinde getirecek. Kazanımları sahiplenme fırsatı yaratacak olan ‘Hayır’ ise, yeni ve demokratik bir anayasanın yolunu da açmış olacak

Fikirler

Neden HAYIR ? Sınıf Mücadelesinin Güncel Hedefi HAYIR - İlhan Kamil Turan

"Ülkemizin ve halklarımızın gereksindiği yeni bir başlangıcın şu anki uğrağı, sınıf mücadelesinin şu anki en güncel tarihsel hedefi, bu faşist Anayasa değişikliğine hayır demekten, hayırı örgütlemekten; faşizmi, kendisini ebedi kılma yanılgı ve çabasıyla birlikte geriletip nihai olarak alt etmeye yönelmekten geçiyor."

Fikirler

Zor Yıllar - Zeynep Altıok Akatlı

"Rehavete kapılamamak gerektiğini hatırlatmakla birlikte umutlanmak için çok fazla sebebimiz olduğunu unutmayalım."

Fikirler

Trump ikinci bir Irak yaratma peşinde ama koltuğunu kaybedebilir: Bu bir “deli işi” - Mustafa Kemal Erdemol

ABD’yi şu anda ciddi zihinsel sorunları olan, ergen liseli tutumlu biri yönetiyor

Fikirler

Yeni Nesilin Peşinde: Ensarlaşan Eğitim - Aysun Gezen

"Çocuklarımızın sağlıklı, mutlu, kendine yeten, kendi aklını kullanma cesaretine sahip, merakını hep taze tutan, soran, sorgulayan bireyler olarak yetişmesi için bu dogmatik sisteme ve müfredata karşı çıkarak işe başlayalım."

Fikirler

HAYIR'ımız Kazanıyor Halk Kazanıyor! - Onur Kılıç

"HAYIR sandıktan çıkacak sonucun ötesinde, muhalif toplumsal kesimler üzerinde çok önemli ve olumlu etkiler bırakmış, özgüven ve dinamizmi tazelemiş, yepyeni bir siyaset havzası oluşturmuştur." R-Aktüel | Sayı:2

Fikirler

Seçimleri TV'den izlemiyoruz! Sandıktayız! - Berkant Gültekin

"Bugün Hayır oyu verecek olan yurttaşlara “terörist” diyenler, seçim günü Hayır oyunu yok etmek için ellerinden geleni yapacaktır." R-Aktüel | Sayı:2

Fikirler

Öncesiyle sonrasıyla 16 Nisan üzerine notlar - Fatih Yaşlı

"Milli irade denildiğinde ne kastedildiğini az çok biliyoruz artık: AKP’ye oy veren ya da verme potansiyeli olanlar ancak milli iradeyi teşkil edebiliyor ve ancak sandıktan AKP’nin istediği gibi bir sonuç çıkarsa milli irade tecelli etmiş sayılıyor." R-Aktüel | Sayı: 2

Fikirler

Zor olanı başarıyoruz - Önder İşleyen

"HAYIR halkın güçlü kollarında büyüdü, büyüyor. Memleketin geleceğini de öyle dış güçler, AKP içi çelişkiler-çatışmalar değil halkın inisiyatifi belirliyor ve belirleyecek" Önder İşeyen - BirGün Pazar 26 Mart..

Fikirler

Ekonomide durum tespiti - Korkut Boratav

"Kriz etkilerinin bir bölümü ülke, bir bölümü ise dış kaynaklı. Türkiye ekonomisinin temel sorunu güncel bir krizden çok, işsizliği ve toplumsal bozulmayı sürekli besleyen durgunlaşmadır" (BirGün - 24 Mart)

Fikirler

Modernleşme Adımlarından Günümüz Taksim’ine - Cevahir Efe Akçelik

"İşte Taksim tüm bu değerlerin bir aynası olarak Cumhuriyet tarihi boyunca; çok kültürlülüğüyle, modernliğiyle, sanatsal gelişime katkısıyla, yirmi dört saat dinmeyen sesiyle önemini hep korudu. " R-Aktüel Sayı:1

Fikirler

Şehir Şehir Atatürk Portlerinin Hikayeleri

Ersoy Emin fotoğraf sanatçısı. Londra'da yaşıyor. 2007'de 'Atatürk' projesine başlıyor, hala devam eden bir proje. İnsanların Atatürk portreleri ile oluşturdukları kompozisyonlardan etkilenerek başlamış. Ersoy Emin’le şehir şehir Atatürk portlerinin hikayelerini konuştuk. R-Aktüel Sayı:1 - Söyleşi: Hande Gazey

Fikirler

Her Adımda Umudumuz Artıyor - Canan Kaftancıoğlu

"Referandumda memleketi için aydınlık bir gelecek umudu besleyen her bireyin karınca kararınca sürece destek verdiğini gözlemlemek bizlerin de umudunu artırıyor." R-Aktüel Sayı:1

Fikirler

Türkiye’de Bir Umut Krizi Yaşanıyor Hayır’la Bu Kriz Aşılacak - Merdan Yanardağ

"Biz umudu toplumsallaştırmalıyız ve iyiliğin toplumsallaşabileceğini bu topluma gösterebilmeliyiz." R-Aktüel Sayı: 1

Fikirler

Memleketin yeniden inşası HAYIR'la mümkün - Gökhan Günaydın

"En önemli mesele, HAYIR bir itiraz ama HAYIR'dan sonra yeniden bir inşa sürecinin başlaması lazım. Eğer yeniden inşa olmaz ise bugünkü HAYIR'ın bir anlamı yok." Gökhan Günaydın / R-Aktüel

Fikirler

AKP, Abdülhamid ile ne anlatıyor? - Berkant Gültekin

"Söz konusu olan, bugünün Türkiye’si ile 19. Yüzyıl Osmanlı’sı, başka bir değişle Erdoğan ile II. Abdülhamid arasında bağ kuran popülist bir propaganda çalışması." R-Aktüel, Sayı:1

Fikirler

Hollanda Krizinin Ardından Beş Maddede Karşılaştırmalı Faşizm - Levent Hekim

"Aklıma takılan bir şey var. Ülkede siyasi iklim bu durumdayken, siyasi iktidar faşizm göndermesiyle başka bir şey ima ediyor olabilir mi? Mesela “ Hollanda, Hollanda Faşizmi Senden Öğrenecek Değiliz…"

Fikirler

İşizlikde Patlama, Başkanlık ve Sopa Ekonomisine Geçiş - Hayri Kozanoğlu

Hayri Kozanoğlu, BirGün'deki köşesinde 'İşsizlik Patladı' yazısıyla, geçtiğimiz günlerde açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendirdi.

Fikirler

Yangından mal kaçırma fonu - Hayri Kozanoğlu

"Şimdiden uyarıyoruz, Türkiye Varlık Fonu yeni yolsuzluk ve usulsüzlük kapıları açmaya adaydır.Türkiye’nin böyle plansız, programsız, halkın paralarıyla yeni maceralara atılmasının gereği yoktur"

Fikirler

Donald Trump, Şi Jinping ve küreselleşme - Korkut Boratav

20’nci yüzyıl boyunca emperyalist sistemin ağababası konumunu üstlenmiş olan ABD, Trump’ın Başkanlığı altında bu sistemin bazı ekonomik ilkelerini tanımayacaktır

Fikirler

Rejim Değişikliği ve Mücadele - İlhan Kamil Turan

Karamsar, kötümser, umutsuz olmaya gerek yok. Yaşam üretkendir, öğrenme ve mücadele güzeldir, güzelleştiricidir. Unutmayalım, halk, “bu daha başlangıç, mücadeleye devam” demişti. Şimdi, benzer düşünen herkesin, aynı yöne akacak tarzda “hayır” demeyi öğrenme, benimseme ve yapma zamanıdır.

Fikirler

Gücünü gerçekten alan Hayır - Canan Kaftancıoğlu

EVET’in ardında AKP zihniyetinin var olma mücadelesi yatarken HAYIR’ın arkasında ise gerçek, sadece gerçek var. Ve biliyoruz ki gerçek devrimcidir, gerçek inatçıdır ve gerçek er ya da geç ortaya çıkar

Fikirler

Beştepe, Beyaz Saray ve Korku Anayasası - Taner Timur

Taner Timur, ABD Başkanlığı görevine bugün resmen başlayan D.Trump sonrası Beştepe, Beyaz Saray ilişkisini ve korku anayasasını yazdı.

Fikirler

Hayır Rüzgarı - Önder İşleyen

Önder İşleyen, Meclis'te ikinci tur oylamasına bugün başlanan Başkanlık anayasası karşısındaki HAYIR rüzgarını yazdı.

Fikirler

Hayri Kozanoğlu Ekonomideki Çöküşü Değerlendirdi : "Topu Elle Tutup Neden Penaltı Diye İtiraz Ediyorlar"

BirGün Medya'da Ece Zereycan'ın konuğu olan Prof.Dr Hayri Kozanoğlu, ekonomideki baş aşağı gidişi değerlendirdi.

Fikirler

AKP, Kemalistlerin yaptığını mı yapıyor? - Onur Kılıç

Ülke saltanat özlemcisi bir iktidar tarafından uçuruma sürüklenmeye çalışılırken bazı yazarların düşünce dünyaları ve bunu ifade biçimleri bu gerçekliğin hala çok uzağında.

Fikirler

Memleketi Kurtarmak İçin Lenin ve Che'ye İhtiyacımız Yok ! - Selçuk Candansayar

Bu yüzden bana göre ilk yapmamız gereken galiba Lenin’ e Che’ ye ihtiyacımız yok demek. İkincileyin de şöyle yapın diyenlere sen yap diye yanıt vermekle başlayabiliriz diye düşünüyorum. Devrimcilik, insanın önce kendinde devrim yapması demek. Burada da yukarda söylediğim süreç geçerli. İnsana devrimci olana kadar bu çok zor ve imkânsız gibi gelir ama bir kere kendinde devrim yapabilen, sonra öylesine bir özgürleşme yaşantılar ki, nasıl olup da bu güne kadar yapamadığına şaşırır.

Fikirler

Türkiye’de Krizin Kaynağı Emperyalizm ve Bağımlılık - Korkut Boratav

Türkiye’de Krizin Kaynağı Emperyalizm ve Bağımlılık - Korkut Boratav

Fikirler

Mavi Battaniye - Çağhan Kızıl

26 sene önce, bir sehir ayaklanmisti, ve bizim cocuklugumuz bicimlenmisti. Orada olmak güzeldi...

Fikirler

Ekonomi Geleceği Belirsiz Dipsiz Kuyuda - Aziz Konukman

Ekonominin geleceği dipsiz ve bilirsiz bir kuyuya benziyor. Kamu maliyesi çöktü. İşsizlik artıyor. İnsanlar borçlanarak yaşıyor, ancak bu döngü de artık tıkandı. Ekonomide Türkiye'yi neler bekliyor?

Fikirler

Küçük Adamların Yeni Oyuncağı KHK'lar - Aysun Gezen

Bugün Türkiye akademisi için yüzkızartıcı bir başka gün. Onlarca meslektaşım, arkadaşım eşit, adil, barış içinde bir arada yaşamın mümkün olduğu özgür bir toplumda yaşamak istedikleri ve örgütlü kötülüğün parçası olmayı reddettikleri için bir küçük adamın verdiği isim listesi üzerinden hayatlarını adadıkları mesleklerinden edildiler.

Fikirler

İstanbul tepe taklak!

Uyurken düşermiş gibi hissetmemizin nedeninin ağaçlarda uyuduğumuz çok eski zamanlardaki tecrübelerimizin bir kırıntısı olması gibi, genlerimizin zerresine yerleşmiş onca alışkanlığı öyle ya da böyle devam ettiriyoruz.